Az RTL-csoport január 1-jétől Andreas Fischert nevezte ki a közép-kelet-európai és ázsiai térség üzletfejlesztésért és helyi működésért felelős senior ügyvezető alelnökévé. Pozíciójában Guillaume de Posch társ-vezérigazgatónak jelent majd.

Elődje, Andreas Rudas novemberben tölti be 63. életévét, de a csoporttal kötött megállapodása alapján tanácsadóként továbbra is a vállalat rendelkezésére áll majd. Január 1-jétől különösen az RTL Magyarországra összpontosít majd, melynek igazgatósági tagságát is megtartja, valamint az igazgatóság alelnökévé is választják.

Andreas Fischer felel majd a horvát, magyar és délkelet-ázsiai csatornák, valamint a németországi rádióállomások napi működéséért is. Pozíciójából fakadóan bekerül az RTL Magyarország, RTL Horvátország, RTL Radio Deutschland és az RTL CBS Asia Entertainment Network igazgatóságába is. Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója, Henning Tewes, a horvát RTL, és Gert Zimmer, az RTL Radio Deutschland vezére közvetlenül Guillaume de Posch-nak jelentenek majd.

Andreas Fischer jövőbeli szerepében is tovább vezeti majd az RTL-csoport szinergiabizottságát és üzletfejlesztési tevékenységeit, egyúttal bekerül a csoport üzletmenet menedzsment bizottságába (Operations Management Committee, OMC) is.

Anke Schäferkordt és Guillaume de Posch társ-vezérigazgatók Andreas Rudas munkájának méltatása kapcsán külön kiemelték, hogy az RTL Magyarország igazgatóságának elnökeként és interim vezérigazgatójaként határozott kézzel vezette át a vállalatot az elmúlt évek nehézségein. Utódjáról elmondták, hogy az RTL-csoportnál töltött 16 éve alatt széles körű ismeretet gyűjtött a vállalat piacairól, a társaságról és annak stratégiájáról. Az 1970-ben született Andreas Fischer 2000 óta dolgozik az RTL-csoportnál, ezen belül 2010 óta a stratégiai és kontrolling osztályon, ahol 2011-ben felvásárlásokért és összeolvadásokért felelős alelnökké nevezték ki. 2013 óta vezeti a szinergiabizottság munkáját, 2015 szeptemberétől pedig az üzletfejlesztésért és fejlődő piacokért felelős senior alelnök Andreas Rudas irányítása alatt.