2013. január 18.

Fiatalok: eltökéltség és kapcsolatok nélkül nincs karrier

Fiatalokat kérdezett az ipsos, hogyan vélekednek a karrierről, és mit tesznek ennek érdekében.

Fiatalokat kérdezett az ipsos, hogyan vélekednek a karrierről, és mit tesznek ennek érdekében.

A fiatalok nagyobbik fele (53%-a) tudatosan, előre tekintve tervezi az életét, de számottevő részük (47%-uk) spontán módon alakítja azt, inkább a jelenre, mint a jövőre figyel.

A tizen- és huszonévesek fele nagymértékben törekszik arra, hogy karriert építsen, s további egyharmaduk is közepes erőfeszítéseket tesz egy sikeres pályafutás felépítése érdekében.

A fiatalok gondolkodásában a karrier sokrétű fogalomként van jelen: 38%-uk szerint az a sikeres életút, ha valaki megtalálja a helyét a munka világában, 34%-uk úgy látja, hogy az eredményes életpálya azonos a magas fizetéssel, míg 26%-uk szerint a magas presztízsű, mások által elismert munkát jelenti.

A fiatalok szerint a karrier leginkább az eltökéltségtől (31%) és a kapcsolatoktól (28%) függ. Viszonylag sokan (18%-nyian) említették a boldogulás elsődleges meghatározójaként a családi hátteret, a szerencsés külső körülményeket (14%), valamint a személyes kvalitásokat (10%) - ezek a legfontosabb megállapításai annak a közvélemény-kutatásnak, amelyet az elmúlt 3 hónapban készített az Ipsos, a 15-25 év közöttieket reprezentáló 500 fő személyes módon történő megkérdezésével.

A további részletek itt érhetők el.

Címkék: ipsos fiatalok karrier