2016. október 24.

Kinevezték a GVH vezetőit

Áder János köztársasági elnök Juhász Miklóst, a Gazdasági Versenyhivatal korábbi elnökét nevezte ki a Versenyhivatal elnökének.

A GVH két elnökhelyettese Bak László és Tóth András lesz a következő hat évben. Tóth András újból betölti a Versenytanács elnöki tisztét is.

A GVH ma kinevezett vezetői folytatni kívánják az átlátható, kiszámítható jogalkalmazás és az ügyfélbarát hivatali működés erősítése jegyében megkezdett munkájukat, amelynek keretében

• a Versenyhivatal prioritásként kezelte az összefonódásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások minél gyorsabb és hatékonyabb lezárását annak érdekében, hogy a tranzakciókban rejlő kockázatok csökkenjenek. Míg 2010-ben az egyszerű fúziós ügyek átlagos elintézése 103 napot vett igénybe, 2015-ben ez 19 nap volt. A bonyolultabb ügyek esetében 2010-hez képest az átlagos 186 napról kevesebb, mint a harmadára csökkent az ügyek elintézési határideje;

• megteremtődött az összefonódásokhoz kapcsolódó előzetes egyeztetés, illetve a kis-és középvállalkozások első jogsértése esetén alkalmazható figyelmeztetés intézménye;

• lehetőség nyílt arra is, hogy a GVH bírságcsökkentő tényezőként vegye figyelembe a vállalkozások erőfeszítéseit érdemi versenyjogi megfelelésük érdekében;

• a GVH 2010 óta összesen 40 közleményt, tájékoztatót és útmutatót jelentetett meg, valamint kiadta a versenytörvényhez készített Kommentárt;

• az elmúlt években számos informatikai fejlesztés valósult meg, ezek között a legutóbbi az elektronikus irat-betekintési és időpont-foglalási alkalmazás.

A következő ciklus feladatai között szerepel, hogy a GVH

• átlátható és kiszámítható ügyintézéssel támogassa a piaci szereplők jogkövető magatartását;

• biztosítani tudja, hogy az iratbetekintések nagy része az ügyfelek fizikai jelenléte nélkül, biztonságos adatkapcsolaton keresztül, távolról is megvalósíthatóvá váljon;

• megvalósíthassa az elektronikus ügyintézést.

A GVH számára továbbra is fontos

• a fúziós eljárásrend fejlesztése, valamint a rövidebb határidő alatt történő ügyintézés. Ezek érdekében versenytörvény-módosítási javaslatokat is megfogalmazott;

• a piaci szereplők eligazodásának segítése a döntések, az elvi jelentőségű megállapítások és a közlemények közzétételével;

• a kis- és középvállalkozások versenytudatosságának fejlesztése, a versenyjogi megfelelést támogató programok és a célzott kommunikáció kidolgozása.

A jövőben a GVH fogyasztóvédelmi politikájának középpontjában az online térben és a közösségi médiában megjelenő reklámok, valamint a digitális fejlődéssel együtt járó, új technológiákkal kapcsolatos kommunikációs gyakorlatok aktívabb vizsgálata, illetve a verseny folyamatát sértő tisztességtelen gyakorlatok lesznek. A magánjogi jogérvényesítéssel összefüggésben a versenyhatóság ösztönözni kívánja a vállalkozásokat arra, hogy már a versenyfelügyeleti eljárásban nyújtsanak tevőleges jóvátételt károsultjaiknak, elkerülve a költséges és hosszadalmas pereskedést.

A GVH élén az elnök áll, munkáját az általános ügyekkel és a Versenytanács elnöki teendőinek ellátásával megbízott elnökhelyettesek segítik. Mindhárom tisztségviselő kinevezése hat évre szól.

Juhász Miklós 1976-1985 között bíróként dolgozott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, később megbízott elnökhelyettese volt a Budapesti XVIII-XIX. Kerületi Bíróságnak, majd egy magyar-német vegyesvállalat vezető tisztségviselője lett. 1990-től ügyvédként tevékenykedett, 2001-től saját ügyvédi irodát tartott fenn. 2010-ben lett a GVH elnöke.

Tóth András 2002-2007 között a GVH munkatársaként dolgozott, majd 2007-ben ügyvédként csatlakozott egy amerikai ügyvédi irodához. 2009-ben szerzett PhD fokozatot a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2010-ben nevezték ki először a GVH elnökhelyettesének, egyúttal a Versenytanács elnökének. Egyetemi adjunktus a Károli Gáspár Református Egyetemen.

Bak László 2004-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. 2009-ben jogi mesterfokozatot szerzett a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität jogi karán, majd 2014-ben elvégezte a King’s College London Egyetem versenyjogi posztgraduális képzését. 2010-ben, ügyvédi tevékenységének befejezését követően kezdte pályafutását a GVH-ban. Az elmúlt hat évben több szervezeti egységen, különböző munkakörben szerzett tapasztalatokat: kezdetben kabinetfőnökként dolgozott, 2014-től a GVH bírósági képviseletét irányította, 2015 márciusa óta pedig a Jogi Irodát vezeti.