2011. november 04.

Új tagok a Versenytanácsban

Hat évre nevezte ki a két új tagot a köztársasági elnök, november 1-jei hatállyal.

Hat évre nevezte ki a két új tagot a köztársasági elnök, november 1-jei hatállyal.

2011. november 1-jei hatállyal  a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának tagjává nevezte ki dr. Miks Annát és dr. Miskolczi Bodnár Pétert Schmitt Pál. A Versenytanács-tagok kinevezése hat évre szól.

Miks Anna 2002-ben szerzett jogi diplomát az ELTÉ-n. Majd a GVH munkatársa lett, ahol ágazati, jogi és nemzetközi területen dolgozott, később a Versenytanács mellett szerzett vizsgálói gyakorlatot. 2004-ben az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságának gyakornoka volt.

Miskolczi-Bodnár Péter 1981-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1981 és 2005 között a Miskolci Egyetemen dolgozott egyetemi oktatóként, illetve nemzetközi és oktatási dékánhelyettesi feladatokat is ellátott. Másodállású oktatóként tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2009-től a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, 2010-től rektorhelyettese. Oktatói munkája mellett ügyvédként is dolgozott. 2006 novembere óta főállásban a GVH Versenytanácsának tagja.

A Versenytanács a hivatalon belül elkülönült döntéshozó fórumként hozza meg a GVH versenyfelügyeleti eljárásait érdemben lezáró döntéseket. Szintén e testület bírálja el a vizsgálók által a versenyfelügyeleti eljárás során hozott végzései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket. A Versenytanács tagjai közreműködnek a GVH versenypártolási és versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységében is. A testület munkáját a Versenytanács elnöke, egyben a GVH egyik elnökhelyettese szervezi és irányítja.

Címkék: gvh verseny