2012. május 08.

A beszerzői oldal is dolgozik a tender tisztasági csomagon

Együttműködési megállapodást írt alá a MAKSZ és a Beszerzési Vezetők Klubja.

Együttműködési megállapodást írt alá a MAKSZ és a Beszerzési Vezetők Klubja.

Együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) és az MLBKT keretein belül működő Beszerzési Vezetők Klubja (BVK). Ez azt jelenti, hogy az ügynökségi szervezet immár a beszerzői oldallal közösen dolgozik a 2010 novemberében kiadott "tender tisztasági csomag" tovább fejlesztésén.

Az együttműködési dokumentumot Aczél László, a MAKSZ elnöke és Gábor Zsolt, a BVK elnökségi tagja írta alá az utóbbi szervezet 10. születésnapja alkalmából rendezett konferencián.  A BVK álláspontja szerint bár szabályzásról nem lehet szó piaci körülmények között, abban kezdeményezték és tudják vállalni az együttműködést, hogy a tendereljárások átláthatóságát és hatékonyságát egy közös ajánlás kiadásával támogatják.

"Hosszú folyamat előzte meg az aláírási ceremóniát, hiszen már közel 6 hónapja folynak az egyeztetések a beszerzési vezetőkkel. Bízom abban, hogy a kitartó munka eredménye a továbbfejlesztett RÉSZ 2.0 lesz, ezt követően pedig még átláthatóbb és tisztább tendereljárásokon vehetnek részt a hazai kommunikációs ügynökségek" - mondta el Aczél László, a MAKSZ elnöke.

"A beszerzési folyamatok generális javítása, e szakmát övező vegyes kép tisztábbá tétele, s a beszerzés elismertségének növelése az elmúlt tíz évben is elkötelezett célunk volt. Az idevonatkozó etikai kódexünk kiadása, közreműködésünk a Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság poszgraduális beszerzési képzésében, illetve tréningek hosszú sora mellett, mostantól még konkrétabb területeken, bizonyos szakmák értékesítési-beszerzési folyamatainak javításában is együtt kívánunk működni az arra nyitott szakmai szervezetekkel, elsősorban közös ajánlások kiadásával, közös vitafórumok megszervezésével. Ennek egyik első és jó példája a MAKSZ-szal való együttműködés" - tette hozzá Gábor Zsolt.

Aczél László és Gábor Zsolt

Az aláírási ceremóniát többek között Aczél László prezentációja előzte meg. Mint elmondta: 30 százalékos zuhanás következett be a reklámpiacon, ez a pénz nem jön vissza, viszont a folyamatok konszolidációhoz és a tenderek megsokasodásához vezetnek. Tapasztalatai szerint egy-egy tenderen átlag 6-8 versenytárssal kell megmérkőzni, és a pályáztatási folyamat átlagosan 7 hónapig tart. Mindez jelentős költségeket ró az ügynökségekre, egyfelől konkrét kiadások miatt (alvállalkozó felé), másfelől a meglévő ügyfelektől elvont munkaórák révén.

Az természetes, hogy a tendereken indulók invesztálnak a győzelembe, ugyanakkor az gondot jelent, hogy nem elégséges a transzparencia, nem látszanak egyenlő esélyek és sok esetben nincsen világos kommunikáció a felek között. "A beszerző épp annyi információt ad ki, amennyit a gazdasági racionalitás megkíván, de ez gyakran nagyon kevés" - mondta el. Ez utóbbi állítást, részben önkritikusan maguk a beszerzői oldal képviselői is megerősítették más prezentációban.

A MAKSZ vezetője felidézte a 2010 végén kiadott Részvételi és Eljárási Szabályzat (RÉSZ) 1.0-t megelőző kutatás eredményeit. A szakmai szervezet akkor 645 tendert vizsgált, ebből 110-ben nem volt értékelhető brief, 222-ben nem határozták meg a döntéshozatali időt, 76-ban pedig 3 hónapnál hosszabban húzódott a folyamat. 353 esetben nem volt tudható a versenytársak kiléte, és 186 olyan eset is előfordult, ahol a büdzsét sem adták meg.

Aczél szerint, bár nagy visszhangot kapott a belga ügynökségek összpiaci sztrájkja, amely szintén a tender zűrökre adott válaszként érkezett, a MAKSZ kevésbé radikális megoldásban gondolkodik, amely inkább a párbeszédre helyezi a hangsúlyt. Ennek egyik eleme a RÉSZ 2.0 beszerzői oldallal közös kidolgozása. A BVK több javaslattal is élt, elsősorban a tenderfolyamatok finomhangoltabb kezelését kérték. Például más elvárások jogosak az információátadást tekintve a tenderek egyes szakaszaiban. Aczél László elmondta: ha elkészül az új dokumentum, akkor "roadshow"-t terveznek a nagyobb ügyfeleknél, ennek célja az volna, hogy az ügynökségek, marketingesek és beszerzők kommunikáljanak egymással e kérdésekről. A BVK több szervezettel is dolgozik hasonló megállapodáson, más iparágakban, a MAKSZ-aláírás volt viszont a legelső ilyen.