2012. május 08.

A beszerzői oldal is dolgozik a tender tisztasági csomagon

Együttműködési megállapodást írt alá a MAKSZ és a Beszerzési Vezetők Klubja.

Együttműködési megállapodást írt alá a MAKSZ és a Beszerzési Vezetők Klubja.

Együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) és az MLBKT keretein belül működő Beszerzési Vezetők Klubja (BVK). Ez azt jelenti, hogy az ügynökségi szervezet immár a beszerzői oldallal közösen dolgozik a 2010 novemberében kiadott "tender tisztasági csomag" tovább fejlesztésén.

Az együttműködési dokumentumot Aczél László, a MAKSZ elnöke és Gábor Zsolt, a BVK elnökségi tagja írta alá az utóbbi szervezet 10. születésnapja alkalmából rendezett konferencián.  A BVK álláspontja szerint bár szabályzásról nem lehet szó piaci körülmények között, abban kezdeményezték és tudják vállalni az együttműködést, hogy a tendereljárások átláthatóságát és hatékonyságát egy közös ajánlás kiadásával támogatják.

"Hosszú folyamat előzte meg az aláírási ceremóniát, hiszen már közel 6 hónapja folynak az egyeztetések a beszerzési vezetőkkel. Bízom abban, hogy a kitartó munka eredménye a továbbfejlesztett RÉSZ 2.0 lesz, ezt követően pedig még átláthatóbb és tisztább tendereljárásokon vehetnek részt a hazai kommunikációs ügynökségek" - mondta el Aczél László, a MAKSZ elnöke.

"A beszerzési folyamatok generális javítása, e szakmát övező vegyes kép tisztábbá tétele, s a beszerzés elismertségének növelése az elmúlt tíz évben is elkötelezett célunk volt. Az idevonatkozó etikai kódexünk kiadása, közreműködésünk a Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság poszgraduális beszerzési képzésében, illetve tréningek hosszú sora mellett, mostantól még konkrétabb területeken, bizonyos szakmák értékesítési-beszerzési folyamatainak javításában is együtt kívánunk működni az arra nyitott szakmai szervezetekkel, elsősorban közös ajánlások kiadásával, közös vitafórumok megszervezésével. Ennek egyik első és jó példája a MAKSZ-szal való együttműködés" - tette hozzá Gábor Zsolt.

Aczél László és Gábor Zsolt

Az aláírási ceremóniát többek között Aczél László prezentációja előzte meg. Mint elmondta: 30 százalékos zuhanás következett be a reklámpiacon, ez a pénz nem jön vissza, viszont a folyamatok konszolidációhoz és a tenderek megsokasodásához vezetnek. Tapasztalatai szerint egy-egy tenderen átlag 6-8 versenytárssal kell megmérkőzni, és a pályáztatási folyamat átlagosan 7 hónapig tart. Mindez jelentős költségeket ró az ügynökségekre, egyfelől konkrét kiadások miatt (alvállalkozó felé), másfelől a meglévő ügyfelektől elvont munkaórák révén.

Az természetes, hogy a tendereken indulók invesztálnak a győzelembe, ugyanakkor az gondot jelent, hogy nem elégséges a transzparencia, nem látszanak egyenlő esélyek és sok esetben nincsen világos kommunikáció a felek között. "A beszerző épp annyi információt ad ki, amennyit a gazdasági racionalitás megkíván, de ez gyakran nagyon kevés" - mondta el. Ez utóbbi állítást, részben önkritikusan maguk a beszerzői oldal képviselői is megerősítették más prezentációban.

A MAKSZ vezetője felidézte a 2010 végén kiadott Részvételi és Eljárási Szabályzat (RÉSZ) 1.0-t megelőző kutatás eredményeit. A szakmai szervezet akkor 645 tendert vizsgált, ebből 110-ben nem volt értékelhető brief, 222-ben nem határozták meg a döntéshozatali időt, 76-ban pedig 3 hónapnál hosszabban húzódott a folyamat. 353 esetben nem volt tudható a versenytársak kiléte, és 186 olyan eset is előfordult, ahol a büdzsét sem adták meg.

Aczél szerint, bár nagy visszhangot kapott a belga ügynökségek összpiaci sztrájkja, amely szintén a tender zűrökre adott válaszként érkezett, a MAKSZ kevésbé radikális megoldásban gondolkodik, amely inkább a párbeszédre helyezi a hangsúlyt. Ennek egyik eleme a RÉSZ 2.0 beszerzői oldallal közös kidolgozása. A BVK több javaslattal is élt, elsősorban a tenderfolyamatok finomhangoltabb kezelését kérték. Például más elvárások jogosak az információátadást tekintve a tenderek egyes szakaszaiban. Aczél László elmondta: ha elkészül az új dokumentum, akkor "roadshow"-t terveznek a nagyobb ügyfeleknél, ennek célja az volna, hogy az ügynökségek, marketingesek és beszerzők kommunikáljanak egymással e kérdésekről. A BVK több szervezettel is dolgozik hasonló megállapodáson, más iparágakban, a MAKSZ-aláírás volt viszont a legelső ilyen.

Az üzleti titok hatékonyabb védelme?

2018. szeptember 18.

Nem kapott nagy visszhangot az üzleti titok magyarországi újraszabályozása, pedig az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény gyökeresen megváltoztatta az üzleti titokkal kapcsolatos korábbi szabályrendszert.