2013. május 03.

Alacsony a magyar fogyasztói bizalmi index

Az európai átlaghoz képest még mindig alacsony a bizalmi index Magyarországon, de javulást mért a Nielsen.

Az európai átlaghoz képest még mindig alacsony a bizalmi index Magyarországon, de javulást mért a Nielsen.

Kedvezőbben ítélik meg személyes pénzügyi helyzetüket a következő tizenkét hónap során a magyar fogyasztók az idei első negyedévben, mint három hónappal korábban. Ennek köszönhetően hazánkban a fogyasztói bizalmi index is nőtt, amit a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat negyedévenként mér fel 58 országban.

Ha nem is kiváló, de jó lesz személyes pénzügyi helyzete a következő tizenkét hónap során, nyilatkozta az index egyik alkotóeleméről a megkérdezett magyarok 17 százaléka az első negyedévben, szemben az előző felmérés 12 százalékával. Negatív véleményt most 77 százalék mondott, míg három hónappal korábban 84 százalék. A többiek nem tudták eldönteni.

Főleg ez a javuló megítélés eredményezi, hogy Magyarország bekerült a világ tíz olyan országa közé, ahol legnagyobb mértékben javult a fogyasztói bizalmi index, a negyedik negyedév után az elsőben: 37 pontról 43-ra emelkedett a mutató. (Amely azonban 100 pont alatt pesszimizmust jelez).

Az index további két összetevője közül viszonylag kedvezőbb helyzetet tükröznek a válaszok a következő kérdésre: „Tekintettel az árakra és az ön személyes pénzügyi helyzetére, a mostani időszak megfelel arra, hogy megvásárolja, amit szeretne, és amire szüksége van?” A kérdésre a magyar megkérdezettek közül 8 százalék válaszolt igennel mind a tavalyi harmadik, mind a negyedik negyedévben. De idén az első negyedévben már 11 százalék tartotta vásárlásra kedvezőnek a jelenlegi időszakot.

Borúsabb a kép a munkahelyi kilátásoknál: A magyar válaszadók 4 százaléka tartja őket többé-kevésbé jónak az előttünk álló tizenkét hónapban. „Nem olyan jó” vagy „rossz” mondta 93 százalék. További 3 százalék nem tudja megítélni. (Az előző, negyedik negyedévben a pozitívan vélekedők aránya 3 százalékot ért el).

Európában bizonyos szempontból kedvezően változott a fogyasztói bizalmi index. Az első negyedév során ugyanis, a vizsgált huszonkilenc országból húszban emelkedett a mutató, a negyedik negyedévhez képest. Most pontosan megfordult a 2012. negyedik negyedévi tendencia, amikor húsz országban regisztráltak alacsonyabb fogyasztói bizalmi indexet, mint az előző, harmadik negyedév során.

Ennek ellenére földrészünkön a fogyasztói bizalmi index átlagosan ugyanúgy 71 pont lett az első negyedévben, mint a tavalyi negyedik negyedév során. A világszerte végzett felmérés eredményeként a tizenhat legalacsonyabb indexet elért ország közül tizenöt európai. Más földrészről csak Dél-Korea tartozik ebbe a szegmensbe. Legnagyobb mértékben az európai országok közül Portugália indexe esett vissza egyik negyedévről a másikra, 7 ponttal – 31-re. Ez lett a világon a legkisebb első negyedévi index, és egyben Portugália legalacsonyabb mutatója 2005 óta, amikor a Nielsen elkezdte globálisan feltárni a fogyasztói bizalmat.

Bár a szintén mediterrán válságövezetbe tartozó Görögország (40-es index), Olaszország (44) és Sanyolország (47) a legalacsonyabb mutatót elért országok közé tartozik, mindegyikben erősödött a fogyasztói bizalom az első negyedév során, a tavalyi negyedik negyedévhez viszonyítva.

A Nielsen európai elnöke, Christophe Cambournac így látja a helyzetet: - Látunk bíztató jeleket Európában, bár a fogyasztói bizalom földrészünkön továbbra is polarizálódik az adósságukkal küzdő Dél-európai, valamint a magukra találó Közép- és Észak-európai piacok között. Miután az Európai Központi Bank tavalyi intézkedéseivel megőrizte az eurót, idén az első negyedévben enyhülhettek a félelmek attól, hogy az adósságválság a recesszió által sújtott Dél-európai országokon túl máshová is kiterjedhet.

Christophe Cambournac rámutatott, hogy mindamellett a gyenge munkaerőpiaci feltételek a gazdasági válságban lévő országokban, mint Görögország, Írország, Olaszország, Portugália és Spanyolország, valamint a közelmúltbeli pénzügyi válság Cipruson újra figyelmeztetnek az európai gazdaság törékeny voltára, ami gátolja teljes fellendülését.

Európában a legnagyobb fogyasztói bizalmi indexet elért hat ország a következő: Norvégia 106, Svájc 100, Dánia 95, Németország 91, Ausztria 90, Törökország és Svédország 83-83 pont.

Kuvaszt népszerűsítő kiadvány jelent meg

2021. január 12.

Nemzeti kincsünk a kuvasz címmel jelent meg könyv a hungarikum bizottság támogatásával; ebből az alkalomból beszélt a magyar kutyafajták népszerűsítésének támogatásáról V. Németh Zsolt.