2013. május 03.

Alacsony a magyar fogyasztói bizalmi index

Az európai átlaghoz képest még mindig alacsony a bizalmi index Magyarországon, de javulást mért a Nielsen.

Az európai átlaghoz képest még mindig alacsony a bizalmi index Magyarországon, de javulást mért a Nielsen.

Kedvezőbben ítélik meg személyes pénzügyi helyzetüket a következő tizenkét hónap során a magyar fogyasztók az idei első negyedévben, mint három hónappal korábban. Ennek köszönhetően hazánkban a fogyasztói bizalmi index is nőtt, amit a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat negyedévenként mér fel 58 országban.

Ha nem is kiváló, de jó lesz személyes pénzügyi helyzete a következő tizenkét hónap során, nyilatkozta az index egyik alkotóeleméről a megkérdezett magyarok 17 százaléka az első negyedévben, szemben az előző felmérés 12 százalékával. Negatív véleményt most 77 százalék mondott, míg három hónappal korábban 84 százalék. A többiek nem tudták eldönteni.

Főleg ez a javuló megítélés eredményezi, hogy Magyarország bekerült a világ tíz olyan országa közé, ahol legnagyobb mértékben javult a fogyasztói bizalmi index, a negyedik negyedév után az elsőben: 37 pontról 43-ra emelkedett a mutató. (Amely azonban 100 pont alatt pesszimizmust jelez).

Az index további két összetevője közül viszonylag kedvezőbb helyzetet tükröznek a válaszok a következő kérdésre: „Tekintettel az árakra és az ön személyes pénzügyi helyzetére, a mostani időszak megfelel arra, hogy megvásárolja, amit szeretne, és amire szüksége van?” A kérdésre a magyar megkérdezettek közül 8 százalék válaszolt igennel mind a tavalyi harmadik, mind a negyedik negyedévben. De idén az első negyedévben már 11 százalék tartotta vásárlásra kedvezőnek a jelenlegi időszakot.

Borúsabb a kép a munkahelyi kilátásoknál: A magyar válaszadók 4 százaléka tartja őket többé-kevésbé jónak az előttünk álló tizenkét hónapban. „Nem olyan jó” vagy „rossz” mondta 93 százalék. További 3 százalék nem tudja megítélni. (Az előző, negyedik negyedévben a pozitívan vélekedők aránya 3 százalékot ért el).

Európában bizonyos szempontból kedvezően változott a fogyasztói bizalmi index. Az első negyedév során ugyanis, a vizsgált huszonkilenc országból húszban emelkedett a mutató, a negyedik negyedévhez képest. Most pontosan megfordult a 2012. negyedik negyedévi tendencia, amikor húsz országban regisztráltak alacsonyabb fogyasztói bizalmi indexet, mint az előző, harmadik negyedév során.

Ennek ellenére földrészünkön a fogyasztói bizalmi index átlagosan ugyanúgy 71 pont lett az első negyedévben, mint a tavalyi negyedik negyedév során. A világszerte végzett felmérés eredményeként a tizenhat legalacsonyabb indexet elért ország közül tizenöt európai. Más földrészről csak Dél-Korea tartozik ebbe a szegmensbe. Legnagyobb mértékben az európai országok közül Portugália indexe esett vissza egyik negyedévről a másikra, 7 ponttal – 31-re. Ez lett a világon a legkisebb első negyedévi index, és egyben Portugália legalacsonyabb mutatója 2005 óta, amikor a Nielsen elkezdte globálisan feltárni a fogyasztói bizalmat.

Bár a szintén mediterrán válságövezetbe tartozó Görögország (40-es index), Olaszország (44) és Sanyolország (47) a legalacsonyabb mutatót elért országok közé tartozik, mindegyikben erősödött a fogyasztói bizalom az első negyedév során, a tavalyi negyedik negyedévhez viszonyítva.

A Nielsen európai elnöke, Christophe Cambournac így látja a helyzetet: - Látunk bíztató jeleket Európában, bár a fogyasztói bizalom földrészünkön továbbra is polarizálódik az adósságukkal küzdő Dél-európai, valamint a magukra találó Közép- és Észak-európai piacok között. Miután az Európai Központi Bank tavalyi intézkedéseivel megőrizte az eurót, idén az első negyedévben enyhülhettek a félelmek attól, hogy az adósságválság a recesszió által sújtott Dél-európai országokon túl máshová is kiterjedhet.

Christophe Cambournac rámutatott, hogy mindamellett a gyenge munkaerőpiaci feltételek a gazdasági válságban lévő országokban, mint Görögország, Írország, Olaszország, Portugália és Spanyolország, valamint a közelmúltbeli pénzügyi válság Cipruson újra figyelmeztetnek az európai gazdaság törékeny voltára, ami gátolja teljes fellendülését.

Európában a legnagyobb fogyasztói bizalmi indexet elért hat ország a következő: Norvégia 106, Svájc 100, Dánia 95, Németország 91, Ausztria 90, Törökország és Svédország 83-83 pont.

Az üzleti titok hatékonyabb védelme?

2018. szeptember 18.

Nem kapott nagy visszhangot az üzleti titok magyarországi újraszabályozása, pedig az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény gyökeresen megváltoztatta az üzleti titokkal kapcsolatos korábbi szabályrendszert.