2019. április 02.

Az ALDI a víz fontosságára hívja fel a figyelmet

Felelős vállalatként keresi és folyamatosan fejleszti azokat a megoldásokat, amelyek csökkentik ökológiai lábnyomát - írják.

A vállalat március 24-én indult „Óvjuk a természetet, használjunk kevesebb vizet!“ kampányával a víz fontosságára hívja fel a figyelmet. Ennek keretében az áruházlánc a WWF Magyarország LIFE projektjének következő három éven át tartó biomonitoringját támogatja, továbbá a kampány részeként saját honlapján és közösségi média felületein számos tanáccsal, ötlettel segíti a fogyasztókat abban, hogy csökkentsék saját vízfelhasználásukat és óvják a bolygó vízkészletét.

A WWF Magyarország 2014-ben indult LIFE projektjének fő célja, hogy biztosítsa a jobb vízellátást az Ó-Dráva holtágában, javítsa a holtág menti ártéri erdő változatosságát, és hozzájáruljon az európai jelentőségű élőhely fennmaradásához. A magasabb vízszint kedvező feltételeket biztosít a vízparti erdő számára, és javítja a holtágban élő növény- és állatfajok élőhelyéinek állapotát. A holtág jobb vízellátásának biztosításával és a holtág menti ártéri erdő változatosabbá tételével a program hozzájárul az európai jelentőségű élőhely fennmaradásához.

A mostani monitoring során a halfauna, a szitakötők, a hínárvegetáció, a fészkelő és a vonuló madárfajok megfigyelése révén az Ó-Dráva LIFE projekt keretében adatgyűjtésre nyílik lehetőség, amelynek eredményeit évi rendszerességgel publikálják a kutatók. A tudományos jelentéseket a holtágról szóló összefoglaló kötetben tervezik elkészíteni a projekt végére. A megfigyelések további folytatása természetvédelmi szempontból kiemelten fontos, és a projekt eredményességét is alátámasztja - írják.

Medenceszoba, betegszoba, trambulinterem

1 órája

Gyerekek egy csoportja rajzolt álomházakat, hogy segítsék a lakhatási problémákkal küzdő és hajléktalan embereket egy civil szervezet adománygyűjtő kampányában.