2013. április 18.

CSR piac

Április 18-án harmadik alkalommal rendezik meg a CSR piac kiállítást.

Április 18-án az Európai CSR Díjért zajló nemzeti verseny győzteseinek kihirdetésével egy időben harmadik alkalommal rendezik meg a CSR piac kiállítást.

Magyarországon is egyre fontosabb szempont, hogy a vállalatok figyelembe vegyék a társadalom érdekeit, tekintettel legyenek üzletfeleikre, beszállítóikra, alkalmazottaikra, részvényeseikre, de ugyanúgy a környezetükre is. Ennek a vállalati kultúrában terjedő szemléletnek az alapja az önkéntesség, tehát hogy az üzleti élet szereplői maguktól döntsenek a társadalom életszínvonalát javító viselkedésükről.

A Corporate Social Responsibility hazai terjedésének elősegítésére számos hazai program létezik, ilyen például az „Év Partnere”, amelyet 2010-ben indított útjára a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület. A program elsődleges célja, hogy olyan példa értékű szervezetekre, vállalkozásokra, intézményekre irányítsa a figyelmet, amelyek nem csak saját működésük sikerességét tartják fontosnak, hanem arra is törekszenek, hogy partnerség keretében segítséget, támogatást nyújtsanak mások számára.

A programon túl közvetlen megállapodások is segítik a CSR kultúra terjedését. Ilyen rendkívül sikeres és európai szinten is úttörő kezdeményezés a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és a Grundfos stratégiai partnersége, amelynek alapját az a felismerés képezte, hogy a globális nagyvállalatok beszerzési gyakorlata megnehezíti a helyi KKV-k érvényesülését a mennyiségi és minőségi elvárások teljesítése szempontjából, valamint az, hogy ezek a kis cégek információhiánnyal küszködnek a nagyvállalatok igényeit illetően.

A Grundfos Beszállítói Kiválóság Program (Supplier Excellence Program, SEP) három fontos pillérre épül. Az első a módszertani támogatással megvalósított szervezeti helyzetfelmérés (önértékelés). A második a működési bizonytalanságok, hiányosságok megszüntetését megcélzó fejlesztések. A harmadik pedig a teljes programon átívelő tudás és jó gyakorlat megosztásának lehetősége.

A CSR kultúra hazai terjedése és az erre épülő összefogás elemi érdeke a magyar cégeknek is. A CSR Piac egy egész napos rendezvény keretében lehetőséget ad a vállalatoknak, hogy a társadalmi felelősségvállalás terén elért eredményeiket bemutassák az érdeklődőknek. A rendezvény fővédnöke Szalai Piroska, a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos.