2013. április 18.

CSR piac

Április 18-án harmadik alkalommal rendezik meg a CSR piac kiállítást.

Április 18-án az Európai CSR Díjért zajló nemzeti verseny győzteseinek kihirdetésével egy időben harmadik alkalommal rendezik meg a CSR piac kiállítást.

Magyarországon is egyre fontosabb szempont, hogy a vállalatok figyelembe vegyék a társadalom érdekeit, tekintettel legyenek üzletfeleikre, beszállítóikra, alkalmazottaikra, részvényeseikre, de ugyanúgy a környezetükre is. Ennek a vállalati kultúrában terjedő szemléletnek az alapja az önkéntesség, tehát hogy az üzleti élet szereplői maguktól döntsenek a társadalom életszínvonalát javító viselkedésükről.

A Corporate Social Responsibility hazai terjedésének elősegítésére számos hazai program létezik, ilyen például az „Év Partnere”, amelyet 2010-ben indított útjára a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület. A program elsődleges célja, hogy olyan példa értékű szervezetekre, vállalkozásokra, intézményekre irányítsa a figyelmet, amelyek nem csak saját működésük sikerességét tartják fontosnak, hanem arra is törekszenek, hogy partnerség keretében segítséget, támogatást nyújtsanak mások számára.

A programon túl közvetlen megállapodások is segítik a CSR kultúra terjedését. Ilyen rendkívül sikeres és európai szinten is úttörő kezdeményezés a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és a Grundfos stratégiai partnersége, amelynek alapját az a felismerés képezte, hogy a globális nagyvállalatok beszerzési gyakorlata megnehezíti a helyi KKV-k érvényesülését a mennyiségi és minőségi elvárások teljesítése szempontjából, valamint az, hogy ezek a kis cégek információhiánnyal küszködnek a nagyvállalatok igényeit illetően.

A Grundfos Beszállítói Kiválóság Program (Supplier Excellence Program, SEP) három fontos pillérre épül. Az első a módszertani támogatással megvalósított szervezeti helyzetfelmérés (önértékelés). A második a működési bizonytalanságok, hiányosságok megszüntetését megcélzó fejlesztések. A harmadik pedig a teljes programon átívelő tudás és jó gyakorlat megosztásának lehetősége.

A CSR kultúra hazai terjedése és az erre épülő összefogás elemi érdeke a magyar cégeknek is. A CSR Piac egy egész napos rendezvény keretében lehetőséget ad a vállalatoknak, hogy a társadalmi felelősségvállalás terén elért eredményeiket bemutassák az érdeklődőknek. A rendezvény fővédnöke Szalai Piroska, a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos.

Az üzleti titok hatékonyabb védelme?

2018. szeptember 18.

Nem kapott nagy visszhangot az üzleti titok magyarországi újraszabályozása, pedig az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény gyökeresen megváltoztatta az üzleti titokkal kapcsolatos korábbi szabályrendszert.