2012. június 29.

Kommunikációs iparági globális kutatást végzett a Grayling

Az ügynökség publikálta a Grayling Pulse elnevezésű kommunikációs iparági globális felmérésének első eredményeit.

A Grayling Pulse, melyben több mint 1200 kommunikációs szakember vett részt, célja, hogy negyedévente régiókra, országokra és szektorokra lebontva felmérje a kommunikációs iparág aktuális tendenciáit. A Grayling a felmérés során kommunikációs vezetőket és kommunikációs osztályokon dolgozókat kért fel egy anonim online kérdőív kitöltésére.

A felmérés egyik legfőbb megállapítása, hogy a gazdaságban tapasztalható bizonytalanság és válság ellenére globálisan a válaszadók ötöde továbbra is növeli a PR-re fordított költségvetését. Kelet- Közép-és Délkelet-Európában a megkérdezettek 19,4 százaléka növeli a PR költségvetését, 20,4 százalékuk nem változtat azon. Hasonlóan a globális tendenciákhoz, egyébként Magyarországon a válaszadók negyede (25%) növeli költségvetését, 16,7% százalék nem változtat azon.

Globálisan növekedett (47%) a pr tevékenység láthatósága a vállalatok menedzsmentjében, mely érték Kelet- Közép- és Délkelet-Európában 33,6% volt. Globálisan a kommunikációval foglalkozók úgy látják, hogy a PR nagymértékben (55%) hozzájárul az üzletfejlesztéshez és a vállalati sikerekhez, ugyanez a szám Kelet-Közép-Európában szintén magas (45,9%).

A vállalatok továbbra is óvatosan tervezik költségvetéseiket, globálisan a válaszadók 20%-a nyilatkozott úgy, hogy növeli projekt alapú megbízásait, és mindössze 11%-uk tervezi növelni átalánydíjas megbízásait. Kelet-Közép-Európában, Délkelet-Európában és Eurázsiában az átalánydíjas megbízások számát a megkérdezettek 11% tervezi növelni, míg 16% a projekt-alapú megbízásokat tekinti a jövőbeni jobb megoldásnak.

Globális szinten a válaszadók negyede, míg a Kelet-Közép-Európa, Dél-Kelet-Európa, Eurázsia régióban 18,2% tervezi a házon belüli kommunikációs csapat bővítését.

Nem meglepő módon globálisan a digitális és közösségi média területe könyvelheti el a legnagyobb növekedést (44%). Kelet- Közép Európában, Délkelet-Európában és Eurázsiában szintén hasonló trendről számoltak be a felmérésben részvevők

A válaszadók 26%-a nyilatkozott úgy, hogy növeli a vállalati kommunikációra és hírnévmenedzsmentre fordított kiadásait. A CSR továbbra is fontos terület, globálisan 17% emeli költségvetését ezen a területen.

Kelet-Közép-Európában, Délkelet-Európában és Eurázsiában is megfigyelhető, hogy a válaszadók mintegy harmada növeli az integrált public affairs és kommunikációs megbízásait. Kelet- Közép-és Délkelet-Európában az ICT szektor tervezi növelni leginkább (15,2%) kommunikációs kiadásait, Oroszországban és Eurázsiában ez az adat 11,6%.

A Pulse adatsora szerint a fogyasztói és kiskereskedelmi szektor a második legerősebb szektor, Közép-Kelet- és Délkelet-Európában a válaszadók 12%-a, Oroszországban és Eurázsiában pedig 20%-a számolt be kommunikációs költésük növekedéséről.

Ábrahám Gergely, a Grayling magyarországi vezérigazgatója a felmérés kapcsán azt mondta, hogy „a felmérés eredményei arra engednek következtetni, hogy a PR kiadások alapvetően összhangban vannak az adott régió vagy ország gazdasági kilátásaival. A vállalatok óvatosan költenek és gyakran projekt alapon szerződnek. A válság ellenére vannak olyan vállalatok és iparágak, amelyek többet terveznek költeni kommunikációra, és hisznek abban, hogy a kommunikáció is nagymértékben hozzájárulhat az üzletfejlesztéshez és üzleti sikerek eléréséhez".

"Figyelemre méltó tendencia, hogy a közösségi média egyre inkább kiemelt szerepet kap, de továbbra is fontos a hírnévmenedzsment és a CSR. A fentiekkel párhuzamosan megfigyelhető hogy, egyre több vállalat fordít nagyobb hangsúlyt a kormányzati kapcsolatok, a public affairs tevékenységek és a kommunikáció összehangolására, integrált megközelítésére” - tette hozzá a felmérést készítő ügynökség hazai leánycégének vezérigazgatója.

Bemutatták a Marketing Diamond Díj idei versenyzőit

6 órája

Maszkkal letakart plakátok, színésznővel forgatott karanténvideó és kampány a Google fűnyíró kecskéivel. Többek között ilyen projektekkel neveztek a magyar cégek a Marketing Diamond Awardsra.