2016. augusztus 17.

Még lehet jelentkezni a Siemens Press Award 2016-ra

A pályázat alapgondolata a modern társadalom legfontosabb témáiról tudósító újságírók díjazása és a régió szakemberei között történő tapasztalatcsere bátorítása.

2016. szeptember 12-ig nevezhetnek az újságírók a Siemens regionális sajtódíjára. A Siemens Press Award 2016 pályázaton Közép- és Kelet-Európa tíz országának – Ma-gyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna, Bulgária, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szerbia – minden újságírója részt vehet, aki beküldi „in-telligens infrastruktúra” témakörével foglalkozó munkáját. A pályázaton azonos feltéte-lekkel indulhatnak az online és a nyomtatott médiában megjelent szövegek, a hírügy-nökségek tudósítóinak beszámolói, illetve az elektronikus médiában, tévében és rádió-ban közzétett tudósítások, amelyek 2015. szeptember 1. és 2016. szeptember 12. kö-zött jelentek meg.

Magyarország három legjobb pályázatát szakértő zsűri választja ki. A publikációk szerzői bejutnak a verseny bécsi döntőjébe, ahol egy nemzetközi szakemberekből álló bizottság díjazza a régió legkiemelkedőbb sajtómunkáit. A bécsi döntő nyerteseit a Siemens egy háromnapos tanulmányúttal jutalmazza. A résztvevők megtekinthetik a vállalat által létrehozott londoni Crystal-t, amely a világ legnagyobb, a fenntartható városi élettel foglalkozó kiállításának ad otthont. A tanulmányúton az újságírók megismerhetik, hogy napjaink városai miként csökkenthetik környezetterhelésüket a megfelelő technológiák alkalmazásával.

A Siemens arra kéri az érdeklődő újságírókat, hogy küldjék be pályázatukat elektronikus formában a kommunikacio.hu@siemens.com e-mail címre, vagy postai úton az alábbi címre: Siemens Zrt., Kommunikáció, 1143 Budapest, Gizella út 51-57. A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. szeptember 12.