A jogalkotás célja kettős: a személyes adatok védelmének magasabb szintre emelése és a vállalkozások lehetőségeinek bővítése a Digitális Közös Piacon.

Dzintars Rasnačs lett igazságügyi miniszter kijelentette: ma nagy lépést tettek a modern és harmonizált európai uniós adatvédelmi keretek kialakítása felé azzal, hogy hároméves tárgyalássorozatot követően végre sikerült megegyezni a kompromisszumos szövegről.

Az általános megközelítés azt jelenti, hogy a Tanács politikai megegyezésre jutott, melynek alapján megkezdheti a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel az új szabályozásról. A háromoldalú tárgyalások első körét 2015. június 24-én tartják.

A soron következő luxemburgi elnökség nevében Felix Braz igazságügyi miniszter jelezte, feltett szándékuk az év végéig lezárni a kérdést, és ennek érdekében a szabályozási tárgyalásokkal párhuzamosan felgyorsítják a bűnüldözési szervek felkészítését is az új adatvédelmi irányelv alkalmazására.

A megállapodás főbb elemei

Emelt szintű adatvédelem

A személyes adatokat szigorú feltételekkel és célhoz kötötten lehet csak gyűjteni. Az adatkezelőkre is szigorú szabályok vonatkoznak, így például az adatok tárgyának egyértelmű beleegyezését kell adnia adatai felhasználásához. Azok, akikre az adatok vonatkoznak, szélesebb körű ellenőrzési lehetőséget kapnak az adataik felett:

  • könnyebben hozzáférhetnek az adataikhoz
  • érthető, egyszerű nyelvezettel tájékoztatni kell őket arról, mi történik az adataikkal
  • az adatok törléséhez és az „elfelejtéshez” való jog értelmében a szolgáltatót felszólíthatják személyes adataik haladéktalan törlésére
  • a hordozhatósághoz való jog megkönnyíti a személyes adatok szolgáltatók (akár közösségi hálózatok) közötti mozgatását és fokozza a szolgáltatók közötti versenyt
  • a profilozást, a személyes adatok automatikus feldolgozásán alapuló felhasználó-elemzést korlátozzák.

Az adatvédelmi hatóság által hozott döntéseket az adatok gazdája saját országának bíróságán fellebbezheti meg, függetlenül attól, hogy az adatkezelő mely tagállamban működik.

A Digitális Közös Piac előnyei

Az EU területén érvényes, európai és a szolgáltatásaikat az EU-n belül is nyújtó, de Európán kívüli cégekre is vonatkozó egységes szabályozás elejét veszi, hogy az egyes tagállamok eltérő szabályai korlátozzák a határon átnyúló adatforgalmat. Egyúttal a tagállamok adatvédelmi hatóságai is szorosabban együttműködnek majd a szabályok érvényre juttatása érdekében. Ettől a tisztességes verseny kialakulását, és különösen a kis- és közepes vállalkozások helyzetbe hozását várják.

A költségcsökkentés és az egységes joggyakorlat érdekében a több tagállamot érintő fontosabb ügyekben egységes szabályozóhatósági döntés születik majd. A több országban is adatkezelést folytató cégeknek pedig elegendő lesz a székhelyük szerinti szabályozóval tartani a kapcsolatot.

A megfelelőséggel kapcsolatos költségek csökkentése érdekében az adatkezelőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az adatkezelés előre meghatározott kockázati szintjéhez illeszkedő adatvédelmi megoldásokat alkalmazzanak. Az adatkezelőknek a megfelelő biztonsági intézkedések meghozatala mellett kötelező lesz a személyes adatok minden kiszivárgását jelenteni a szabályozó hatóság és az érintett személyek felé. Az adatkezelőknél és –feldolgozóknál is kötelező lesz adatvédelmi felelősök alkalmazása.

Az adatok alanyai, valamint – bizonyos feltételek teljesülése esetén – az adatvédelmi szervezetek is bejelentést tehetnek a feltételezett jogsértésekről a hatóságnak, amely – ha a gyanú megerősítést nyer – egymillió euróig, illetve az érintett cég éves globális árbevételének 2 százalékáig terjedő bírságot szabhat ki.

A harmadik országokkal, valamint nemzetközi szervezetekkel folytatott adatcsere esetében a Bizottság, a tagállamok és az Európai Parlament bevonásával jogosult eldönteni, hogy az adatvédelem harmadik fél vagy a nemzetközi szervezet által kínált szintje elfogadható-e. Ha a döntés szerint ez a feltétel nem teljesül, az adatok átadására kizárólag megfelelő törvényi vagy szerződéses biztonsági kikötésekkel kerülhet sor.