2018. február 26.

Nagy márkaismertség, nagy társadalmi felelősség?

Erre a kérdésre is válaszol a Digital Hungary számára készült interjúban Mérő Ádám, a Coca-Cola Magyarország regionális connection managere.

"Minél nagyobb márka ismertsége, illetve minél erősebb a fogyasztók márkaszeretete, annál nagyobb a felelősség – ahogy az elvásárok is megnőnek. A Coca-Cola az világ szinte minden országában jelen van; piacvezető vállalat nagyon sok üzemmel és alkalmazottal, több millió terméket küld a piacra. Természetes, hogy ilyen diszciplínák birtokában növekvő a felelősségünk abban, hogy helyi vagy globális szinten mit tudunk tenni az emberek vagy a világ sorsát illetően. Ez a világ egyik legismertebb globális vállalataként az egyik fő felelősségünk" - mondja a szakember.

A reputációmenedzsmenttel kapcsolatban megjegyzi: "Abból a szempontból komplexebb, hogy a hírnév – ahogy beszéltük is – csak egyfajta ismertséget vagy annak egy adott pillanatban lévő fokát feltételezi, miközben a reputáció többféle jelentéstartalommal és -társítással bír. Az adott vállalattal vagy márkával – esetleg márkák együttesével kapcsolatban – a fogyasztóknak és célcsoportoknak, illetve a döntéshozóknak létezik egyfajta kialakult képzettársítása, bizonyos értékeket tudnak hozzájuk kötni, rendelkeznek bizonyos tudással. Tehát a reputációmenedzsment inkább a brand marketing és a média területe; arra fókuszál, hogy a márka milyen attribútumokból épül fel, mik azok az értékek, amiket tükrözni szeretne."

Az interjúban szó esik még az önazonosságról, de megtudhatjuk azt is, hogy az online, a közösségi média térnyerése a reputáció építése, megőrzése, megvédése szempontjából milyen lehetőségeket hozott.

Az üzleti titok hatékonyabb védelme?

11 órája

Nem kapott nagy visszhangot az üzleti titok magyarországi újraszabályozása, pedig az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény gyökeresen megváltoztatta az üzleti titokkal kapcsolatos korábbi szabályrendszert.