2012. május 04.

Nálunk a legalacsonyabb a fogyasztói bizalmi index

Magyarországon 32 pont a fogyasztói bizalmi index. Ez a világon a legalacsonyabb mutató.

Magyarországon 32 pont a fogyasztói bizalmi index. Ez a világon a legalacsonyabb mutató a közvetlenül előttünk helyet foglaló Görögország, Portugália, Horvátország, Olaszország, Dél-Korea és Franciaország mögött. Többek között ezt állapítja meg a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat 2012 februári felmérése.

A magyar mutató most 2 ponttal magasabb, mint a tavalyi negyedik negyedévben mért 30-as index. Előtte a harmadik negyedévi felmérés eredménye 37 pont.

Európában az idei első negyedév fogyasztói bizalmi indexének átlaga 72 pont, a vizsgált huszonhét ország mutatói alapján.

Az indexet a fogyasztók személyes pénzügyi helyzetére, illetve országukban a munkahelyi kilátásokra vonatkozó véleménye, valamint a jelen időszak vásárlás szempontjából való megítélése alapján számítják. Matematikailag 0-200 pont közé eshet az index. Ahol 100 pont fölé kerül, ott optimista a fogyasztói közhangulat, míg 100 alatt inkább pesszimista.

Magyarországon az index három összetevője közül viszonylag legkedvezőbb a helyzet az anyagiaknál: Legutóbb a megkérdezett magyarok 11 százaléka nyilatkozott úgy, hogy személyes pénzügyi helyzete a következő tizenkét hónap során, ha nem is kiváló, de jó lesz. „Nem olyan jó”, vélekedett 39, illetve „rossz”, mondta 47 százalék. További 3 százalék nem tudta eldönteni.

Hazánkban a munkahelyi kilátásokat, szintén az előttünk álló tizenkét hónapban a válaszadók közül senki sem tartja kitűnőnek, és csak 3 százalék jónak. Nem olyan jó 20, míg rossz 76 százalék szerint. „Nem tudom” – mondta 1 százalék.

„Tekintettel az árakra és az ön személyes pénzügyi helyzetére, a mostani időszak megfelel arra, hogy megvásárolja, amit szeretne és amire szüksége van?” A kérdésre a magyar megkérdezettek közül szintén senki sem válaszolta, hogy kitűnően alkalmas a jelenlegi időszak, 10 százalék szerint pedig jó. Viszont 36 százalék úgy látja, hogy nem olyan jó, 53 szerint pedig rossz. További 1 százalék nem tudta eldönteni.

"A világgazdaság állapota stabilabb, mint a tavalyi, európai adósságválság mélypontján. Ám a gazdasági feltételek a világ sok részén még mindig törékenyek és változékonyak, amelyek befolyásolják a fogyasztók bizalmát és költési hajlandóságát a következő negyedévben" - állapítja meg a felmérés eredményeivel kapcsolatban Dr. Venkatesh Bala, a Nielsen holdinghoz tartozó The Cambridge Csoport vezető gazdasági szakértője.

Hozzáteszi, hogy általában a háztartások világszerte személyes helyzetük javulását tapasztalják a munkahelyekkel és saját pénzügyi kilátásaikkal kapcsolatban. Ezt különösen az USA-ban és Ázsiában tükrözi a növekvő fogyasztói bizalom, valamint a tetszés szerinti költésre való hajlandóság.

A szakértő állítását igazolja, hogy amíg az európai országok átlagos fogyasztói bizalmi indexe 72 az első negyedévben, addig ötvenhat ország globális átlaga 94. Ilyen magas, 94 pontos globális átlagot ezt megelőzően, utoljára 2007. harmadik negyedévben mértek.

A földrészek közül Ázsia-Óceániában 103 pont, Észak-Amerikában pedig 92 pont az átlagos fogyasztói bizalmi index idén, az első negyedév során.

Európában a legnagyobb fogyasztói bizalmi indexet a következő országokban mérte a Nielsen: Norvégia 99, Dánia 95, Németország 90, Svájc és Törökország 87-87, Ausztria és Hollandia 86-86 pont.

Világszerte legmagasabb a fogyasztói bizalmi index Indiában (123 pont), Szaúd-Arábiában (119) és Indonéziában (118). A nagy fejlődő országok közül Kína és Brazília mutatója egyaránt 110, Oroszországé pedig 84 pont.

Felmérés ideje Globális átlag Magyarország
2005-Q3 98 90
2006-Q1 96 83
2006-Q3 99 74
2007-Q1 97 66
2007-Q3 94 69
2008-Q1 88 67
2008-Q3 84 71
2009-Q1 77 52
2009-Q3 86 58
2010-Q1 92 61
2010-Q2 93 65
2010-Q3 90 54
2010-Q4 90 59
2011-Q1 92 41
2011-Q2 89 43
2011-Q3 88 37
2011-Q4 89 30
2012-Q1 94 32