2016. május 02.

Rárepülhetnek a biztosítók a kkv-kra

Jelentős potenciált rejt a biztosítótársaságok számára a kis- és középvállalkozások piaca – derül ki a most publikált kutatási eredményekből.

Az UNION Biztosító másfél ezres mintán lefolytatott  felméréséből kiderül, hogy a megkérdezett kis- és középvállalkozások negyede nem rendelkezik sem vagyon-, sem felelősségbiztosítással.  Számukra egy káresemény a működés kényszerű leállása esetén végzetes következménnyel is járhat.

Az elmúlt évek során közülük csaknem minden harmadiknak volt vagyoni kára, ők a biztosítók kárrendezését a korábbiaknál is pozitívabban értékelik. A megkérdezettek 81 százaléka viszont nem, vagy rosszul ismerte a dolgozói juttatásként adható biztosítások esetében igénybe vehető kedvezményeket.

Magyarországon a KSH adatai szerint mintegy 1 millió 150 ezer mikro-, kis- és középvállalkozást tartanak nyilván, ezeknek mintegy 85 százaléka folytat tényleges gazdálkodási tevékenységet, a hazai GDP közel 60 százalékát állítva elő. Azonban a cégek alig három százaléka alkalmaz tíz embernél többet. Ezeknél pedig az üzletmenet folyamatossága, az elvárt minőség fenntartása és a cégvezető, illetve a kulcsemberek biztonsága a cég túlélésének alapfeltétele.

Az UNION Biztosító kutatási adatsora alapján cégvezetők leginkább az értékesítési és gazdálkodási eredményeket tartják szem előtt, de emellett számos olyan tényezőt is figyelembe kell venniük, ami potenciális veszélyforrást jelent üzletmenetükre nézve. A biztosítással kezelhető kockázatok közül a megkérdezettek  egyértelműen a betöréstől (37%), illetve annak következményeitől tartanak leginkább, csaknem minden válaszadó ezt helyezte a lista első helyére. 36 százaléknyian a csőtörések okozta károkat, 32 százaléknyian a tűzeseteket, míg 23 százaléknyian a robbanást sorolták a számukra leginkább problémának tartott károkok közé. Az elemi károk (villám, földrengés) említése csak ezek után következnek.

A káresetek  következményei közül a cégek elsősorban a helyreállítás elhúzódása miatt (46%), valamint az ezen idő alatt kieső árbevétel miatt (39%) aggódnak, a káreseményeknek a partnerkapcsolatok megszűnését eredményező hatását már jóval kevesebben említették (28%). Arra nagyon kevesen gondolnak, hogy milyen könnyen vezethet akár végleges megszűnéshez is az, ha egy cégnek egy időre kiesik az árbevétele, ugyanakkor az üzemeltetési költséggel továbbra is számolnia kell. Pedig ezt a kockázatot külön termékkel, az üzemszünet-biztosítással lehet fedezni idézi a közlemény Almássy Gabriellát, az Union Biztosító nem-életbiztosításokért felelős igazgatósági tagját.

Ugyanakkor kedvező trendeket is mutat a kutatás: három év alatt a vagyonbiztosítások aránya 72-ről 76 százalékra, a felelősségbiztosításoké 62-ről 73 százalékra emelkedett. Ugyanakkor kevesebb kkv kötött gépjármű-biztosítást: arányuk 80-ról 75 százalékra esett, aminek magyarázata elsősorban az autópark öregedésében keresendő. Ugyanakkor változatlanul 56 százalék a személybiztosítások aránya, míg a dolgozóknak juttatásként adható biztosításokról keveset tudnak a kkv-knál: a megkérdezettek 81 százaléka nem, vagy rosszul ismerte az igénybe vehető kedvezményeket, ami szintén komoly akadálya e konstrukciók további terjedésének.

 

Forrás: .