A megkérdezettek több mint fele szerint stresszes a munkájuk, de 84% válaszolta azt, hogy szeretnek ebben a szakmában dolgozni. Láthatóan több férfi dolgozik a magasabb fizetési kategóriát jelentő sávokban, és jellemzően nem csökkent a kommunikációs büdzsé nagyságrendje az elmúlt évhez képest – a kitöltők szerint.

Ezek voltak a legfőbb és leginkább kiugró megállapításai a Magyar PR Szövetség tavaly év végén végzett kutatásának. A kérdőív a lehetőségekhez képest megegyezik az Egyesült Királyságbeli Chartered Institute of Public Relations ’State of the Profession’ kutatásával. A két szövetség 2015 őszén kötött együttműködési megállapodást, amelynek része volt, hogy a magyar szervezet hozzájut az angol kutatás kérdőívéhez és háttéreredményeihez, így a két országban kapott adatok összehasonlíthatók lesznek.

A kutatás kapcsán szakmai beszélgetést is rendezett a Magyar PR Szövetség egy PR Kávéházi Est keretében március elején. A beszélgetés a pr-szakma jövőjéről szólt, a programot Sztaniszláv András (stratégiai kommunikációs tanácsadó, a CIPR által akkreditált PR szakember, a Magyar PR Szövetség nagykövete) előadása nyitotta meg. A panel tagjai ügynökségi, megbízói és szervezeti oldalról érkeztek és egy végzős hallgatói is képviselte a szakmába épp belépő fiatal generációt.

A moderátor első kérdése, miszerint vajon hány pr-szakember van az országban, rávilágított arra, ami már a kutatás alapján is sejthető volt: kevés információval rendelkezünk szakmánk jelenlegi állapotáról. Nagyon széles palettán mozognak a szakmai szereplők, más-más prioritásokkal és elvárásokkal akár a szakmai szövetség, akár a szakma képviselői felé.

A beszélgetés során Fadgyas Gábor (Café PR) az ügynökségi oldalt képviselve kiemelte a tendereknél a transzparencia fontosságát, a szakma számára a mérhetőség és teljesítményértékelés megteremtésének szükségességét. Károlyi Zsuzsanna (E.ON) a vállalati oldal szemszögéből azt a trendet látja, hogy a megbízói oldalon egyre komolyabb szakmai kompetenciák épülnek, egyre közelebb kerül a PR a vállalati döntéshozói fórumokhoz és egyre erősebb a specializáció és az integráció is, hiszen például a kommunikációs szakembereknek sokfajta szaktudással kell rendelkezniük. Pulai Adrienn (végzős hallgató, PPKE) reméli, hogy egy szövetség nem csak kapcsolatrendszert, de naprakész információt is tud adni a szakmáról, segít a munkahely-keresésben és a nemzetközi trendeket is elérhetővé teszi a tagok számára.

A jó hangulatú beszélgetésbe bekapcsolódtak a résztvevők is, vállalati és ügynökségi oldalról is érkeztek hozzászólások. Egyértelműen kirajzolódik a két terület eltérő igényrendszere szakmai fejlődés szempontjából.

A kutatás eredményét igazolta a beszélgetés résztvevőinek érzése is: komoly kihívást jelent a 0/24 órás készenlét, a digitális terület térhódítása, a szakmai határok (például közösségi média, content marketing) elmosódása.

A beszélgetés pozitív hangvétellel zárult, senki nem jósolta a pr-szakma megszűnését, épp ellenkezőleg. Közös szakmai fejlesztéssel, a vezetői fejekben még erősebb tudatosítás mellett saját reputációnkat is építeni kell. Mindezt pedig inkább tettekkel, a programokban való aktívabb részvétellel és nem elsősorban látványos deklarációkkal.

A kutatás eredményei szerint a cégeknél, állami szerveknél és nonprofit szervezeteknél dolgozók majdnem 50%-a nem rendelkezik költségvetés felett. 30%-uk rendelkezik a pr-büdzsé felett és 20%-uk a teljes marketing büdzséről dönt. A legnagyobb pr-büdzsét a rendezvényszervezésre, valamint az üzleti stratégia támogatására fordítják, míg a legkevesebbet kutatásra-tervezésre, CSR-ra, lobbitevékenységre, fogyasztói kampányokra és válságmenedzsmentre költik. A kutatás további megállapításai a mellékelt prezentációban találhatóak.

Kapcsolódó dokumentumok

Kuvaszt népszerűsítő kiadvány jelent meg

2021. január 12.

Nemzeti kincsünk a kuvasz címmel jelent meg könyv a hungarikum bizottság támogatásával; ebből az alkalomból beszélt a magyar kutyafajták népszerűsítésének támogatásáról V. Németh Zsolt.