2011. június 22.

Valamelyest javult a Nemzeti Bank imázsa

Az MNB ismertsége nem, észlelt függetlensége viszont nőtt a GfK adatai szerint.

Az MNB ismertsége nem, észlelt függetlensége viszont nőtt a GfK adatai szerint.

A megkérdezettek 81 százaléka hallotta már az MNB rövidítést, és 91 százalék azoknak az aránya, akik tisztában vannak azzal, hogy ez a Magyar Nemzeti Bank rövidítése - derül ki a GfK májusi 1000 fős megkérdezéséből.

A bank ismertsége az elmúlt időszakban nem változott jelentősen. Az átlagosnál magasabb viszont az MNB ismertsége a legalább érettségizett, a magasabb jövedelmű, illetve a fővárosban és a nagyobb településeken élő válaszadók körében.

A kutatócég által vizsgált imázs elemek közül az elmúlt két évben az Átlátható működés, a Közérthetőség és a Döntéskészség javulást mutat, míg a Köztiszteletben állóság tekintetében nem történt változás.

A MNB függetlenségének megítélésében szignifikáns változás állt be a GfK közlése szerint. Ez azt jelenti, hogy minden hazai intézménytől vagy szervezettől függetlenebbnek érzik a jegybankot a válaszadók, mint egy éve.

Az igazán jelentős növekedést a Pénzügyminisztériummal, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériummal szembeni függetlenségben érzékelik a válaszadók, míg az Országgyűlés, a kormány és a kormánypártok esetében az elmozdulás mérsékeltebb.

A függetlenségi index mértéke a diplomások között szinte minden relációban egyértelműen magasabb, mint a teljes lakosság körében. Ugyanakkor ez a réteg jóval érzékenyebben reagált az elmúlt időszak változásaira a politikai intézményrendszer és az MNB viszonyát illetően.

A lakosság negyede szerint az MNB-nek a jelenleginél jobban figyelembe kellene vennie a kormány javaslatait. Viszont ugyanennyi azoknak az aránya is, akik szerint az MNB-nek a jelenleginél kevésbé kellene figyelembe venni a kormány javaslatait. Míg tavaly a több együttműködést várók aránya mintegy másfélszerese volt az ellentétes véleményűeknek, addig mostanra a két csoport súlya kiegyenlítődött.

A lakosság egyharmada szerint a kormány semmiképpen sem gyakorolhat nyomást az MNB-re. A jegybank függetlenségét az átlagosnál nagyobb arányban vallják a fővárosiak, a diplomások és a 60+ korosztály. Minden második válaszadó szerint kivételes esetekben a kormány nyomást gyakorolhat, a megkérdezettek ötöde szerint pedig bármikor nyomást gyakorolhat.

A megkérdezettek közül minden ötödik hallott már az MNB arculatváltásáról. Ennek a megítélése inkább semleges, csak minden ötödik válaszadó érezte úgy, hogy ezzel a jegybankról alkotott véleménye romlott.

Címkék: mnb gfk