2016. január 22.

Változás a közterületi kutatások területén

Az OH Monitoring Kft. a TNS Hoffmannal való, más médiaszegmenseket érintő eddigi szakmai együttműködését kiterjesztette a közterületi kutatások területére is, így 2016. januártól a két cég együttműködve, konzorciumban végzi a közterületi kutatásokat.

A közterületi kutatások piaci hátterének módosulásával számos olyan változás is érvénybe lép, ami előnyös a kutatások megrendelői és felhasználói számára.

A célcsoport-azonosítás tekintetében a TNS Hoffmann nemzetközi tapasztalatait felhasználva korszerűsítésre kerülnek a demográfiai szegmentáló változók struktúrái. Így az ESOMAR-státuszként ismert társadalmi státusz-besorolást megalapozó változók rögzítése ezentúl az ESOMAR legutóbbi ajánlásának megfelelő módon történik (egyébként nemcsak a közterületi kutatásoknál, hanem a TNS Hoffmannal való együttműködés további szindikált médiamérései során, így a rádiós hallgatottságmérés vagy a sajtós olvasottságkutatás esetében is).

A felületszintű kampánytervező rendszer tekintetében az OH Monitoring a TNS Hoffmannal karöltve kiterjeszti a rendszer alapját adó utazási szokások adatbázist és a táblaadatbázist, és új kontaktus-adatbázissal lép a piacra. Az új adatstruktúra kezelésére az eddig használt OSP szoftver nem alkalmas, így 2016-tól az OFP (Outdoor Full Power) szoftverben bocsátja a kampánytervező rendszert a felhasználók rendelkezésére.2016-tól Magyarországon a TNS Hoffmann, Szlovákiában pedig a TNS Slovakia szolgáltatja az OFP szoftvert az OH Monitoringgal közösen.

A közterületi kampány-hatásmérést érintő legfontosabb változás, hogy a PosterTest mint szolgáltatás megszűnik, helyette az OH Monitoring által kifejlesztett és Szlovákiában is használt C-Test szoftver fog komplex (multimédiás) hatékonyságmérést végezni mindkét országban (a C-Test, mivel böngészőalapú interfészről van szó, a PosterTest-hez képest más logikában megjelenített, szabadabban szerkeszthető és egyszerűbben hozzáférhető adatokkal áll a felhasználók rendelkezésére).

A kutató konzorcium céljai között szerepel továbbá, hogy lehetővé tegye a Target Group Index (TGI) adatbázisnak a közterületi adatbázishoz történő kapcsolását. Ez a lépés részletekbe menőbb elemzéseket tesz majd lehetővé nem csupán a közterületi, hanem a teljes média-kommunikációs iparág számára.

A kutatók várakozásai szerint a változások hosszú távon megkönnyítik a közterületi kutatási eredményekkel foglalkozók mindennapi munkáját, a korábbinál pontosabb és kiterjedtebb piaci elemzések létrejöttét teszik lehetővé, elősegítik a közterületi hirdetési szektor eredményeinek más médiatípusokkal való összevethetőségét, a multimédiás kampányok eredményeinek számszerűsítését, és végső soron pozitív hatással lesznek az out of home hirdetési szakma általános megítélésére.

Az üzleti titok hatékonyabb védelme?

16 órája

Nem kapott nagy visszhangot az üzleti titok magyarországi újraszabályozása, pedig az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény gyökeresen megváltoztatta az üzleti titokkal kapcsolatos korábbi szabályrendszert.