2016. január 22.

Változás a közterületi kutatások területén

Az OH Monitoring Kft. a TNS Hoffmannal való, más médiaszegmenseket érintő eddigi szakmai együttműködését kiterjesztette a közterületi kutatások területére is, így 2016. januártól a két cég együttműködve, konzorciumban végzi a közterületi kutatásokat.

A közterületi kutatások piaci hátterének módosulásával számos olyan változás is érvénybe lép, ami előnyös a kutatások megrendelői és felhasználói számára.

A célcsoport-azonosítás tekintetében a TNS Hoffmann nemzetközi tapasztalatait felhasználva korszerűsítésre kerülnek a demográfiai szegmentáló változók struktúrái. Így az ESOMAR-státuszként ismert társadalmi státusz-besorolást megalapozó változók rögzítése ezentúl az ESOMAR legutóbbi ajánlásának megfelelő módon történik (egyébként nemcsak a közterületi kutatásoknál, hanem a TNS Hoffmannal való együttműködés további szindikált médiamérései során, így a rádiós hallgatottságmérés vagy a sajtós olvasottságkutatás esetében is).

A felületszintű kampánytervező rendszer tekintetében az OH Monitoring a TNS Hoffmannal karöltve kiterjeszti a rendszer alapját adó utazási szokások adatbázist és a táblaadatbázist, és új kontaktus-adatbázissal lép a piacra. Az új adatstruktúra kezelésére az eddig használt OSP szoftver nem alkalmas, így 2016-tól az OFP (Outdoor Full Power) szoftverben bocsátja a kampánytervező rendszert a felhasználók rendelkezésére.2016-tól Magyarországon a TNS Hoffmann, Szlovákiában pedig a TNS Slovakia szolgáltatja az OFP szoftvert az OH Monitoringgal közösen.

A közterületi kampány-hatásmérést érintő legfontosabb változás, hogy a PosterTest mint szolgáltatás megszűnik, helyette az OH Monitoring által kifejlesztett és Szlovákiában is használt C-Test szoftver fog komplex (multimédiás) hatékonyságmérést végezni mindkét országban (a C-Test, mivel böngészőalapú interfészről van szó, a PosterTest-hez képest más logikában megjelenített, szabadabban szerkeszthető és egyszerűbben hozzáférhető adatokkal áll a felhasználók rendelkezésére).

A kutató konzorcium céljai között szerepel továbbá, hogy lehetővé tegye a Target Group Index (TGI) adatbázisnak a közterületi adatbázishoz történő kapcsolását. Ez a lépés részletekbe menőbb elemzéseket tesz majd lehetővé nem csupán a közterületi, hanem a teljes média-kommunikációs iparág számára.

A kutatók várakozásai szerint a változások hosszú távon megkönnyítik a közterületi kutatási eredményekkel foglalkozók mindennapi munkáját, a korábbinál pontosabb és kiterjedtebb piaci elemzések létrejöttét teszik lehetővé, elősegítik a közterületi hirdetési szektor eredményeinek más médiatípusokkal való összevethetőségét, a multimédiás kampányok eredményeinek számszerűsítését, és végső soron pozitív hatással lesznek az out of home hirdetési szakma általános megítélésére.