A MindTitude egy olyan különleges, valósidejű mérést is lehetővé tevő kutatóeszköz, mely egységes mérési rendszerének köszönhetően későbbi összehasonlításra is alkalmas eredményeket nyújt. Bár MindTitude alapvetően piackutatási módszer, alkalmazható a szervezeten belüli kutatások elvégzésére is.

A fogyasztókkal és alkalmazottakkal kapcsolatos állandó dilemma, hogy vajon mi jár a fejükben? Mit gondolnak a cégről valójában és mivel lehet őket megtartani? A MindTitude alkotói ezekből a kérdésekből kiindulva dolgoztak ki egy olyan kutatási módszert, mely arra használható, hogy a vállalatok képesség váljanak a vásárlók gondolataiban való olvasására és következtetéseket vonhassanak le a jövőre nézve.

Hogyan lehetséges az emberek fejében olvasni?

A MindTitude kutatási technológiája több évtizedes fejlesztés eredménye, melynek során a módszert a Prime Solutions Kft. magyar egyetemek (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem) pszichológiai, gazdasági, marketing és kommunikációs szakjaival együttműködve tesztelte.

A MindTitude olyan piackutatási módszert kínál, ami gyors (real-time adatgyűjtés és feldolgozás), költséghatékony, alapos, egyszerű, könnyen értelmezhető és komparatív. Bármilyen üzleti területen hatékonyan alkalmazható, akár szervezetek, pártok számára is. A piackutatás a vállalkozások menedzselésének magától értetődő része.

A gyors feldolgozás mellett a módszer további előnye, hogy képes több dimenziós attitűdkutatásra, azaz vizsgálja az emberek válaszait affektív (emocionális), kognitív (ismereti) és konatív (viselkedéses) szinten is, úgy hogy a különböző dimenziókat összeveti és feltárja a mélyebb ok – okozati összefüggéseket is. A szoftver képes például rávilágítani a versenytárs erősségeire és gyengeségeire, valamint a vizsgált terméket összehasonlítva a versenytárséval, rámutatni a vizsgált márka potenciális piaci lehetőségeire, vagy épp várható hanyatlásának okaira.

A MindTitud rendelkezik egy úgynevezett attitűd bankkal, mely segítségével egy mesterséges önfejlesztő intelligencián alapuló eszköz révén minden mindennel összehasonlíthatóvá válik. A MindTitude további előnye, hogy a rendszerből könnyen kiexportálhatók a vizuális ábrák, diagramok, grafikonok, melyek könnyen értelmezhetők, az ügyfél könnyedén beillesztheti saját prezentációjába, riportjába, illetve ezekhez értelmezési segédletet is talál a felhasználó. A rendszerben végzett korábbi kutatások egymással is gyorsan összevethetők, így könnyű follow-up kutatásokat végezni majd összehasonlítani a különböző időpontokban beérkezett adatokat.

Milyen területeken alkalmazható a MindTitude?

A MindTitude által kínált módszer alkalmas imázsvizsgálat (termék, szolgáltatás, reklám, vagy személy esetében), használható „jövőkutatási” eszközként (megmutatja egy új termék, reklám stb. várható fogadtatását), 360°-os vizsgálatokra (mely területeket lát másként a cég, mint fogyasztói?), de új piaci szereplők, start-upok számára is ajánlott.

A reklám- és marketingszakemberek számára képes bizonyos problémákat, veszélyeket előre jelezni, melyre a szervezet a kapott információk birtokában fel tud készülni, el tudja őket kerülni vagy akár kialakulásukat is meg tudja előzi. Hasznos lehet a módszer politikai PR-rel foglalkozó szakmabeliek számára is, mivel az azonnali adatfeldolgozási lehetőség támogatja a gyors döntéshozást és reakciót.

A szervezeten belül segít a problémák feltárásában és előrejelzésében, mérhető vele a motiváció, lojalitás, illetve segít detektálni ezek növelésének eszközeit is, azaz rávilágít, hogy melyik munkavállaló esetén mi a leghatékonyabb, perszonalizált eszköz.

A MindTitude többek között abban tér el más kutatási módszerektől, hogy komplex elemzésekre is alkalmas. Hasznáható a saját márka összehasonlítására a versenytárs márkájával, 3 dimenziós kvantitatív SWOT analízissel, célcsoportok szerinti attitűdvizsgálatra (a kor, a nem, a lakhely és más adatok figyelembe vételével), és mindezeket korábban végzett más vizsgálatokkal is képes összevetni. Az attitűdbank használatával lehetőséget nyújt a vizsgált tárgyak emocionális hierarchiájának felállítására, vagy a lemorzsolódás okainak feltárására is. Mindezek révén olyan ok-okozati összefüggéseket képes a rendszer kimutatni, amire más kutatási módszerrel ezidáig nem volt lehetőség.A láthatatlan árucikk, amit mindennap használunk

1 napja

Vannak piacok, ahol többek között áram is kapható. Persze nem a zöldségpiacokhoz hasonló helyek ezek, hanem tőzsdei felületek. De vajon hogyan alakult ki a villamos energia kereskedelme? (x)