2012. április 13.

26 GHz: lezárult a frekvenciapályázat

Jogerősen is lezárult a 26 GHz-es frekvenciasáv értékesítése, közeleg a fizetési határidő.

Jogerősen lezárult a 26 GHz-es frekvenciasáv értékesítése. A nyerteseknek a határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül kell befizetniük a frekvenciablokkok díját.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) a 26 GHz-es frekvenciasáv alapblokkjainak frekvenciahasználati jogosultságára 2011. november 7-én indított pályázatot. Az értékesítésre a Telenor Magyarország Zrt., a Magyar Telekom Nyrt., a GTS Hungary Távközlési Kft., a Magyar Villamos Művek Zrt. és a Vodafone Magyarország Zrt. adott be érvényes pályázatot. Az elnyerhető jogosultság időtartama a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt év volt. Egy jelentkező legfeljebb 6 alapblokkra tehetett ajánlatot.

Az elnyert frekvenciablokkok hozzáférési rendszerek (végfelhasználói állomások közvetlen kiszolgálása), rádiórelé-hálózatok, továbbá a mobil hírközlés bázisállomásait kiszolgáló belső üzemviteli hálózat létesítésére és üzemeltetésére használhatók.

A hatóság az ajánlatok értékelésénél négy fő szempontot vett figyelembe: az ajánlott pályázati díjat, a pályázó üzleti tervét, valamint a pályázó hátterét, valamint azt, hogy az ajánlatok milyen mértékben szolgálják a hatékonyabb spektrumgazdálkodás céljait.

A pályázat nyertesei

Elnyert blokkok száma

Teljes pályázati díj (Ft)
(ÁFA nélkül)

GTS Hungary

2

150 000 000

Telenor

4

332 841 300

MVM

6

450 000 000

Vodafone

6

498 600 000

Magyar Telekom

1

80 000 000


A nyertesek a határozat jogerőre emelkedését, azaz április 5-ét követő 15 napon belül kötelesek befizetni az általuk elnyert felhasználói blokk pályázati díját.