Az 1896-ban alapított International Publishing Association (IPA) új nyilatkozatot fogadott el a kiadói szabadság védelmében. A lépésre azért került sor, mert a kiadói szabadságot egyre inkább veszélyben látják. A legutóbbi atrocitások közé tartozik 30 török kiadó bezáratása, a svéd Gui Minhai kínai fogvatartása, valamint a belarusz kiadó, Miraslau Lazouski és a könyvterjesztő Ales Jaudaha erőszakos letartóztatása és kihallgatása.

A sajtó egy erőteljes mechanizmus, amelyen keresztül az emberiség évszázadok óta megosztja szellemi termékeit, az információkat, elképzeléseket, meggyőződéseket és véleményeket. Számos nemzetközi szerződés és nyilatkozat nyilvánította elidegeníthetetlen emberi joggá a kifejezés szabadságát és erősítette meg, hogy a sajtószabadság a szabadság egyik alapköve.

Az emberi jogok az emberi méltóság biztosítékai és az információforrások sokféleségéhez való korlátozás nélküli hozzáférés a sokszínűség, kreativitás, jólét, tolerancia és fejlődés alapkövetelménye. A kifejezés szabadsága a szellemi termékek alkotásának alapja, a kiadók számára pedig a hivatásuk kreatív és gazdasági bázisát képezi.

Az IPA hisz abban, hogy a kiadók sajátságos hozzájárulása a kifejezés, a vita és a párbeszéd szabadságához, mely mások műveinek terjesztésén keresztül valósul meg, elismerést és védelmet érdemel.

Az IPA elkötelezett amellett, hogy megvédi és előmozdítja a kiadói szabadság ügyét, amely napjainkban világszerte támadások célpontja. Az IPA alapító okirata kimondja, hogy a szövetség elsődleges célja:

Fenntartani és megvédeni a kiadók jogát, hogy teljesen szabadon adhassák ki és terjeszthessék a szellemi termékeket, amennyiben ennek során tiszteletben tartják az ezekhez a művekhez kapcsolódó nemzeti és nemzetközi jogszabályokat. A szövetség kötelezettsége, hogy szilárdan ellenálljon minden kísérletnek és fenyegetésnek, ami ezt a szabadságot csorbítaná.

Az IPA állandó Kiadói Szabadság Bizottságának feladata, hogy irányítsa a szövetség ezen a területen kifejtett munkáját a tagszövetségekkel, nemzetközi és civil szervezetekkel közös programokon és tevékenységeken keresztül.

 

Az IPA Kiadói Szabadság Bizottsága ezt a következőkön keresztül teszi:

Segíti tagjainkat a kiadói szabadságért folytatott küzdelemben

Jogi segítségnyújtással és közvetlen lobbizással segítjük tagjainkat, ha a kiadói szabadságot veszélyeztető jogszabályjavaslatok születnek. Ezt nemzetközi civilszervezetek kiterjedt hálózatának segítségével tesszük.

Szembeszáll a kiadói szabadság megsértésével

Figyelmeztetünk, ha kiadók és írók veszélybe kerülnek és támogatjuk őket, ha rosszhiszemű eljárás alá vonják őket. Együttműködünk a nemzetközi szervezetekkel, köztük az ENSZ illetékes ügynökségeivel, hogy a kiadók együttes hangja hallható legyen a kifejezés szabadságát érintő ügyekben.

Irányítja a kiadói szabadságról szóló párbeszédet

Nemzetközi erőfeszítéseket és konferenciákat szervezünk vagy támogatunk, hogy a kiadói szabadság ügye láthatóbbá váljon, és bátorítjuk a folyamatos nemzetközi párbeszédet a kifejezés szabadságának ezen a kevéssé reprezentált területén. Civilszervezetek kiterjedt hálózatával egyeztetjük lobbitevékenységünket.

Ünnepli a kiadói szabadság bajnokait

Évente kiadjuk az IPA Voltaire Díját, amely azoknak a kiadóknak a bátorságát ismeri el, akik szembeszállnak az őket elhallgattatni akarókkal és lehetővé teszik a szerzők számára, hogy gyakorolhassák a véleménynyilvánításhoz fűződő jogukat.

A leadkép a 2014. évi Voltaire Díj átadóján készült: a belarusz Ihar Lohvinau, a Lohvinau Kiadó vezetőjének díját lánya és munkatársa, Alexandra Logvinova vette át.

Forrás: IPA Freedom to Publish Manifesto