2012. február 24.

Adatforgalmi robbanás előtt

Egy friss prognózis szerint a világ mobil adatforgalma a következő öt év során a jelenlegi tizennyolcszorosára nő, és 2016-ra eléri az évi 130 exabájtot.

A Cisco Visual Networking Index (VNI) 2011–2016 közötti időszakra vonatkozó globális mobiladatforgalom-előrejelzése szerint  a mobil adatforgalom drasztikus növekedését részben a mobilinternet-kapcsolattal rendelkező eszközök ugrásszerű terjedése okozza – ezek száma az előrejelzések szerint 2016-ra meghaladja majd a Föld lakosságának létszámát (2016-ra a világ népessége a becslések szerint 7,3 milliárd lesz – forrás: ENSZ). A Cisco számításai szerint a 2011–2016 közötti időszakban a globális mobil adatforgalom a globális vezetékes adatforgalom háromszorosára nő.

A 2016-ra előre jelzett évi 130 exabájt mobil adatforgalom 33 milliárd DVD-n tárolható adatmennyiségnek felel meg. (Az exabájt az információ vagy a számítógépes adattárolás mértékegysége; egy exabájt egy kvintillió bájtnak felel meg.) E hatalmas forgalomnövekedés a vizsgált időszakban 78%-os átlagos éves növekedési rátának felel meg. A mobilinternetes forgalom 2015 és 2016 közötti növekménye önmagában háromszorosa lesz a teljes 2012-es mobilinternetes adatforgalomnak. A növekedés főbb okai a következők:

Az elérhető tartalom bővülése: Mivel a fogyasztóknak egyre inkább igény szerinti tartalmakra van szükségük, a cloud-alapú forgalom 2011 és 2016 között a huszonnyolcszorosára bővül, ami 95%-os átlagos éves növekedési rátának (CAGR) felel meg.

A mobilkapcsolatok számának növekedése: 2016-ra több mint tízmilliárd internetkapcsolattal rendelkező mobil eszköz lesz, ideértve a gép–gép (M2M) kapcsolatot is. Ez a szám meghaladja a világ akkorra várható 7,3 milliárdos népességét. Az M2M egyik alkalmazási lehetősége például a digitális hirdetőtáblák frissítése vezeték nélküli hálózaton keresztül: a napszaktól vagy naptól függően más és más üzenetek jeleníthetők meg, illetve gyorsan módosíthatók az üzenetek – például a benzinár változása esetén.

Az eszközök nagyobb számítási teljesítménye: a mobileszközök egyre nagyobb teljesítményre képesek, ezáltal egyre nagyobb adatforgalmat tudnak feldolgozni és létrehozni. Atáblagépek adatforgalma például 2011 és 2016 között várhatóan a hatvankétszeresére nő, ami az előrejelzésben vizsgált összes eszközkategóriát tekintve a legmagasabb érték. 2016-ban a táblagépek által generált adatforgalom (havi 1 exabájt) négyszerese lesz a világ 2010-es teljes havi mobil adatforgalmának (237 petabájt).

Gyorsabb mobilhálózatok: a mobilhálózatok adatátviteli sebessége kulcsszerepet játszik a forgalom növekedésében. A Cisco előrejelzése szerint a mobilhálózatok (2G, 3G és 4G) sebessége 2011 és 2016 között a kilencszeresére nő.

Nagyobb mobil videoforgalom: A mobilvideo-tartalmak 2016-ra a teljes mobil adatforgalom 71%-át teszik majd ki.

A Cisco előrejelzése szerint 2016-ra az okostelefonok és a táblagépek 71%-a (1,6 milliárd eszköz) képes lesz IPv6–alapú mobilhálózatokhoz csatlakozni. Tágabban értelmezve az eszközök körét, 2016-ra a világ több mint 4 milliárd mobilkészülékének 39 százaléka lehet IPv6-kompatibilis.

A mobil eszközök/kapcsolatok hatása

A forgalomnövekedés elsődleges oka a mobil hálózatokat használó vezeték nélküli eszközök számának emelkedése. 2016-ra a mobil adatforgalmazásra alkalmas kézi vagy személyi eszközök száma meghaladja a nyolcmilliárdot, továbbá közel kétmilliárd olyan gép-gép típusú kapcsolattal is számolni kell, mint például a gépkocsik GPS rendszerei, a szállítási és gyártási szektorokban alkalmazott eszközkövető rendszerek és azok az orvosi alkalmazások, amelyek gyorsabb hozzáférést biztosítanak a betegkartonokhoz.

2016-ra az okostelefonok, noteszgépek és egyéb hordozható eszközök adják majd a világ teljes mobil adatforgalmának körülbelül 90 százalékát.

Az M2M-forgalom (vagyis a gép és gép közötti kommunikáció) és a lakossági szélessávú mobil átjárók a 2016-os globális mobil adatforgalom 5-5 százalékát fogják kitenni.

Az adatforgalom mobil hálózatokról vezetékes hálózatokra való átterhelésének hatása

A mobilinternet iránti növekvő igény miatt az internetszolgáltatók mindinkább arra törekszenek, hogy átterheljék az adatforgalmat a vezetékes vagy WiFi–hálózatokra.

2011-ben az átterhelés a teljes mobil adatforgalom 11 százalékát (72 petabájt/hó) tette ki. 2016-ra ez az arány eléri a teljes mobil adatforgalom 22 százalékát, azaz a havi 3,1 exabájtot.

Átterhelés nélkül 2011-2016 között a világ mobil adatforgalmának átlagos növekedési üteme (CAGR) 78 százalék helyett 84 százalék lenne.

A legfontosabb regionális növekedési előrejelzések

A Cisco frissített előrejelzése szerint a legnagyobb mértékű növekedésre az alábbi régiókban kerül sor. Közel-Keleten és Afrikában 104 százalékos átlagos éves növekedési ráta várható (CAGR), azaz 5 év alatt harminchatszoros növekedésre számítanak. A további sorrend: Ázsiában és a csendes-óceáni térségben: huszonegyszeres növekedés; Közép- és Kelet-Európában huszonegyszeres növekedés; Latin-Amerikában tizennyolcszoros növekedés; Észak-Amerikában tizenhétszeres növekedés; Nyugat-Európában tizennégyszeres növekedés.

Közép- és kelet-európai regionális trendek:

2011 és 2016 között Közép- és Kelet-Európában a mobil adatforgalom kétszer olyan gyorsan bővül majd, mint a vezetékes.

2016-ra a mobil adatforgalom a 2005-ös teljes közép- és kelet-európai internetes forgalom tizenegyszeresét teszi ki.

2011–2016 között Közép- és Kelet-Európában a mobil videoforgalom a jelenlegi harminckétszeresére nő, ami 101%-os átlagos éves növekedési rátának felel meg.

2016-ban a videoforgalom a régió teljes mobil adatforgalmának 67%-át teszi ki, szemben a 2011. év végi 45%-kal.

2016-ban a felhőalapú alkalmazások a teljes mobil adatforgalom 69%-át teszik ki, szemben a 2011. év végi 36%-kal.

A gyorsabb globális mobilhálózatok hatása

Az elmúlt év során a mobilhálózatok átlagos átviteli sebessége megkétszereződött, és az előrejelzések szerint 2016-ig megkilencszereződik. A mobilhálózatok átviteli sebessége kulcsfontosságú tényező a mobil adatforgalom növekedése és kezelése szempontjából.

Kb/s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR
Átlagos mobilkapcsolati sebesség 315 504 792 1,236 1,908 2,873 56%
Okostelefonok átlagos kapcsolati sebessége 1,344 1,829 2,425 3,166 4,102 5,244 31%

Forrás: az adatok a Cisco VNI program részét képező Cisco Global Internet Speed Test (GIST) és más független sebességtesztek eredményein alapulnak. A Cisco GIST alkalmazást világszerte több mint 900 ezer felhasználó használja. Az előrejelzések csak a mobiltelefonos hálózati sebességekre vonatkoznak, és korábbi mobilhálózati sebességadatok extrapolálásán alapulnak.

A VNI előrejelzési módszertana

A mobil adatforgalommal kapcsolatos VNI tanulmány módszertana független elemzők előrejelzésein valamint a tényleges mobil adatforgalmat felmérő vizsgálatok eredményein alapul. Ezekre épülnek a Cisco mobil alkalmazások elterjedésére, használati időre és adatátviteli sebességekre vonatkozó saját becslései. A VNI előrejelzései és eredményei olyan tényezőket is figyelembe vesznek mint a mobil szélessávú hálózat sebessége és az eszközök számítási teljesítménye. Az előrejelzés módszertanának részletes ismertetése a teljes jelentésben található.

A mostani előrejelzés eredményei egyébként jelentős forgalomnövekedést prognosztizálnak a 2011-2015 közötti időszakra, ami a 2011 februárjában megjelent előző Cisco VNI Mobile Forecast előrejelzéshez képest a vártnál gyorsabb növekedést jelent. A tavalyi tanulmány 2011. évi mobilinternetes forgalomra vonatkozó előrejelzésében 131 százalékos növekedés szerepelt. Az idén a becslések szerint a mobilinternet 2011-es növekedése 133 százalékos volt.

Címkék: cisco adat internet VNI