2016. május 26.

Amit a frekvenciastratégiáról tudni érdemes

Az NMHH ismertette a 2016-2020 között érvényes nemzeti frekvenciaspektrum-stratégiát. A legfontosabb prioritás a mobil szélessávú szolgáltatások működési feltételeinek biztosítása, amely a földfelszíni sugárzás lekapcsolásával is összefügg.

Aranyosné Dr. Börcs Janka főigazgató elmondása szerint a stratégiát azért csak most hozták nyilvánosságra, mert a tavaly év végi Távközlési Világértekezlet döntéseit is beépítették. Emellett a frekvenciahasználókkal is folyamatosan egyeztettek annak tartalmáról. A dokumentum figyelembe veszi a nemzetközi megállapodásokból származó kötelezettségeket, valamint a gazdasági és technikai trendeket is, és részletes elemzésekkel is szolgál a döntések hátteréről.

A stratégia tíz prioritásra épül:

  1. A növekvő mobil szélessávú igények kielégítése. Ennek kapcsán megkezdik 160 MHz-nyi tartomány értékesítésének előkészítését.
  2. A földfelszíni műsorterjesztés és a digitalizáció igényeinek kielégítése.
  3. A keskeny-, és különösen a szélessávú BBDR-alkalmazásokhoz szükséges igények kielégítése. A rendészeti LTE-alkalmazások legalább 10 MHz-et igényelnek majd.
  4. A nem polgári célú rádiótávközlés igényeinek biztosítása.
  5. A korszerű, innovatív technológiák korai elterjedésének támogatása. Az 5G adatátvitel 500-1000 MHz közötti spektrumot igényel majd. A pontos igényről a technológia nem teljes körű meghatározottsága miatt még nem lehet nyilatkozni, az azonban bizonyos, hogy ennek egy részére a felső, 32, illetve 66-71 GHz tartományokban lesz szükség.
  6. Hatékony, színvonalas frekvenciagazdálkodás.
  7. Rugalmas, nyitott intézményrendszer.
  8. A változó technikai-gazdasági igényekhez (pl. M2M, IoT) szükséges frekvenciaigények kielégítése.
  9. A mérőszolgálat fenntartása, a zavarmentes használat biztosítása.
  10. Jogszabályi kereteknek való megfelelés, a szabályozás folyamatos korszerűsítése.

A stratégia összefoglaló és teljes anyaga az NMHH honlapján lesz elérhető.

A szélessávú mobilszolgáltatások támogatása kiemelt feladat. Az Európai Bizottság májusi döntése értelmében 2020. június 30-ig kell értékesíteni a szükséges frekvenciákat, de kétéves halasztás kérhető. Erre szükség is lehet, amennyiben a szomszédos országok bármelyike a határidőig nem kapcsolná le a földfelszíni sugárzást a 700 MHz-es frekvenciatartományban. A frekvenciakoordinációról 2017 végéig kell megállapodni a környező államokkal. A tervek szerint digitális televíziózásra a jelenlegi 470-694 MHz-es sáv (28 csatorna) mellett a 695-790 MHz-es sávot (12 csatorna) és a 791-862 MHz-es sávot (9 csatorna) biztosítanák. 2020 szeptemberében lejár az Antenna Hungária kizárólagossága a digitális multiplexeket illetően, így eddig az időpontig a multiplexeket értékesíteni kell. A frekvenciák értékesítésének módjáról egyelőre nem született döntés.

A szélessávú szolgáltatások terjedését segítik az elektronikus hírközlésről szóló törvény július 1-jével hatályba lépő változásai is. Ezentúl gyorsabb – és a várakozások szerint olcsóbb – lesz a közműszolgáltatókkal való megállapodás a passzív infrastruktúrájuk használatáról.

A frekvenciahasználat követésére született egy új eszköz is, a Spektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszer (STIR). Ebben – a jogszabályi szövegből kiindulva - kereshető, hogy melyik frekvenciát ki használja és milyen szabályok vonatkoznak rá. Egyúttal segíti az NMHH szabályalkotó munkáját és az európai EFIS adatszolgáltatást is.