2014. november 19.

Az MRSZ ismételten kéri a reklámadó eltörlését

Az Országgyűlés tegnapi ülésén megszavazta a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítását. A Magyar Reklámszövetség közleményt adott ki.

Az Országgyűlés tegnapi ülésén megszavazta a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítását. A Magyar Reklámszövetség erre tekintettel közleményt adott ki.

A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) és a kommunikációs iparág társszervezetei sajnálattal fogadták, hogy az Országgyűlés tegnapi ülésén hozott döntésével figyelmen kívül hagyta az MRSZ és a szakmai szervezetek Reklámadó-törvénnyel kapcsolatos álláspontját.

A jogszabály tegnapi napon megszavazott módosításai egyrészről látszatengedményeket adnak, másrészről tovább súlyosbítják Magyarország legnagyobb árbevételű médiavállalatának adófizetési kötelezettségét, mely intézkedés tovább rontja a reklámadóval, mint különadóval már egyébként is megterhelt iparág helyzetét. Az MRSZ hangsúlyozza továbbá, hogy az adminisztrációs terhek csökkentése önmagában nem mérsékli a reklámadó médiapiacra gyakorolt káros hatásait.

A reklámszakma a szektor vállalatainak érdekképviseletén túl az ország gazdasági érdekeinek szem előtt tartása miatt is emelte fel szavát több ízben az elmúlt hónapokban, mert a reklámadó piaci árnövekedéshez, így többek között a fogyasztási cikkek árának emelkedéséhez vezet, ami nem csak életszínvonal-csökkentő, hanem várhatóan inflációgerjesztő hatással is jár. A PriceWaterhouse Coopers 2013-as reklámpiaci hatástanulmánya egyértelműen kimutatta, hogy a reklám kiemelten fontos szerepet tölt be a gazdaság egészséges működésében és közvetlen hatással van a GDP alakulására is.

Miközben a reklámadó káros gazdasági hatásai hamarosan kézzelfoghatóak lehetnek, a költségvetéshez hozzáadott értéke várhatóan mindössze 8 milliárd forint, amely elenyésző ahhoz a 800 milliárd forintos nagyságrendhez képest, amellyel az iparág a gazdaság teljesítőképességhez hozzá tud járulni. A várható káros hatásaira tekintettel az MRSZ és a kommunikációs iparág társszervezetei ismételten kérik a Kormányt, hogy a reklámadóról hozott döntést mihamarabb vizsgálja felül és az új adónemet törölje el.

A Pánszky Ügyvédi Iroda által szerkesztett, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jogszabályszöveget a mellékelt dokumentum tartalmazza.