2014. április 17.

Az év első hónapjaiban ismét sokan rádióztak

A fiatal korosztályok körében is magas a hallgatottság, csatornapreferenciájuk azonban eltér a teljes népességétől.

A fiatal korosztályok körében is magas a hallgatottság, csatornapreferenciájuk azonban eltér a teljes népességétől. A reklámelutasítás mértéke a rádió esetében alacsonynak mondható.

A tél csak meteorológiai értelemben nem volt igazán észrevehető az idén, a rádióhallgatásban azonban megfigyelhető volt az az általános jelenség, hogy az év első hónapjaiban még többen rádióznak akár szórakozási, akár információszerzési célzattal, derül ki a Rádiós Médiaszolgáltatások Egyesülete felkérésére a TNS Hoffmann Mediameter konzorcium által végzett rádióhallgatási kutatás 2014. január – 2014. márciusi adataiból.

Az év első hónapjaiban hetente átlagosan 7 millió, tizenötödik életévét betöltött személy hallgatott rádiót, ami 82,4%-os elérésnek felel meg. Ugyanez napi szinten 5,2 millió hallgatót jelent (60%-os elérés).

A hirdetők által favorizált 18-49 éves korosztályból hetente 3,7 millió fő rádiózott (85,1 %-os elérés), naponta pedig 2,7 millióan (61%-os elérés).

Vagyis megállapítható, hogy a fiatalabb közönség ugyanolyan gyakorisággal hallgat rádiót, mint a teljes népesség, a rádió szerepe és használata ugyanolyan, mint az idősebb generációkéban.

A rádiók hallgatottsági sorrendjében érdemi változás nem történt. Országos szinten közel 2,3 milliós napi elérésével vezet a Class FM, amit a több mint másfél millió hallgatóval rendelkező Kossuth Rádió, illetve a milliós napi hallgatótábort elérő Petőfi Rádió követ. Az országos lefedettségű rádiókat a regionálisan fogható Music FM követi közel félmillió napi hallgatóval. Majd a Dankó, Juventus következik, őket pedig a Bartók, Lánchíd és a Magyar Katolikus Rádió követi.

Budapesten is tetten érhetőek a magasabb hallgatottsági értékek, a fővárosban fogható adók (Juventus, Jazzy, Klasszik, Info, Gazdasági, Magyar Katolikus Rádió) is nagyobb hallgatottságot produkált, mint a korábbi hónapokban.

A 18-49 éves korosztályban az első helyet szintén a Class FM foglalja el, a második helyen a Petőfi, míg a harmadikon a Music FM található. Őket a Kossuth Rádió és a Juventus követi, majd a Dankó, Bartók és Jazzy rádiók követeznek.

Budapesten ugyanebben az életkori szegmensben a regionális/helyi rádiók be tudtak férkőzni az országos rádiók közé, Class FM, Music FM és Petőfi Rádiók állnak a dobogón, majd a Juventus, Kossuth, Jazzy, Info, Klasszik és Bartók Rádió következik.

A rádióhoz való pozitív viszonyulás a hallgatottsági értékeken túl abban is tetten érhető, hogy mennyire veszik szívesen a benne hallható reklámokat. Február hónapban a kutatók azt is vizsgálták, hogy milyen a rádióreklámok iránti nyitottság, illetve elutasítás, összevetve azt egyéb más reklám/hirdetési típusokkal. A 15-49 éves személyek válasziból megállapítható, hogy a reklámelutasítás mértéke a rádió esetében alacsonynak mondható. Figyelemreméltó, hogy a kapott eredmény nagyon hasonló a 10-15 éve hasonló tematikában végzett kutatások eredményeivel, annak ellenére, hogy a média- és kommunikációhasználati szokások – főként a fiatalabb generációkban – jelentősen változtak az elmúlt évek során.

További grafiknok a csatolt dokumentumban találhatók.