A NOK-TGI kutatási módszertana szerinti az ötfokú skálán megkülönböztetett Esomar A és B státuszúak – a két legnagyobb vásárlóerővel rendelkező „elit” típusok – felülreprezentáltak a nyomtatott lapok olvasói körében.

Míg az A és B státuszúak a lakosság közel 21%-át alkotják a mért 15 évesnél idősebb fogyasztók körében, addig a fizetős magazinok olvasóinak 25%-a, a napilapokénak pedig 23%-a kerül ki ebből az„elit” célcsoportból.

Az Esomar A és B státuszúak átlagosan jobban jelen van a fizetős lapolvasók között, és összességében sokkal pozitívabb a viszonyuk a printhez, ugyanis az A és B státuszúaknak több mint a 80%-a vallja magát rendszeres napilap-, illetve magazinolvasónak (NOK-TGI 2015-ös adatok alapján). A printlapok viszont más fogyasztói csoportban is fontos szerepet töltenek be, ugyanis a vásárlásért felelős családtagok 78%-a részesíti előnyben a napilapokat, míg 83%-uk a magazinokat.

A magazinolvasók körében enyhén ugyan, de felülreprezentáltak a női olvasók: míg a teljes mért lakosság 80%-a, addig a nők 86%-a állítja, hogy rendszeresen olvas magazinokat. Hasonlóan magas az arány a főiskolai-egyetemi végzettségűek körében is: 80%-uk napilap-, 85%-uk magazinolvasónak tartja magát.

Az egyes lapok természetesen eltérő profillal rendelkeznek, az azonban kijelenthető, hogy a fogyasztóképes célcsoportok sokkal nagyobb affinitást mutatnak a printlapok iránt.