2018. augusztus 08.

Bővül a Generali digitális szolgáltatási portfóliója

Közel 80 ezer lakossági kárbejelentés érkezett az idei év első felében a Ge-nerali Biztosítóhoz, de a nyári hónapokban további jelentős mértékű növe-kedésére számít a társaság.

Az idei év első hat hónapjában a vezetékes vízkár (41%), a vihar (15%) és az üvegtö-rés (10%) okozta károk rendezésére érkezett a legtöbb lakossági bejelentés a Generali Biztosítóhoz, összesen közel 80 000 esetben - olvasható a lapunknak elküldött közleményben.

Az eddigi évek tapasztalataiból kiindulva nyáron jellemzően az időjárással összefüggő károk ugrásszerű növekedésére kell számítani. A MABISZ adatai alapján a biztosítókhoz 2010-2016 között közel egymillió kárbejelentés érkezett ebben az időszakban, míg a Generali idén csak június első fe-lében eddig több mint 6000 lakossági vagyont érintő, vállalati és mezőgazdasági kár-esetet regisztrált, mintegy 1 milliárd forint értékben. Ezek jelentős részét, több mint 80 százalékát a villámlás, a vihar és a jégverés okozta károk rendezésére irányuló bejelenté-sek tették ki, de gyakoriak a felhőszakadásból fakadó kárigények és a tetőbeázás is.

Ebben az időszakban különösen nagy az igény a gyors, kényelmes, egyszerű és ügy-fél-barát kárbejelentési, kárrendezési folyamatok iránt. A Generali adatai szerint a va-gyonbiztosítási kárbejelentések tekintetében továbbra is a tanácsadón vagy alkuszon keresztül történő bejelentés a legnépszerűbb, ez a forma az összes eset 33 százalékt teszi ki, ám a lakossági ügyfelek egyre nagyobb mértékben használják az online lehetősége-ket, már az összes bejelentés 18 százaléka ezeken a csatornákon történik, utolérve ezzel a call centeres lehetőséget (18%).

- Széles körű digitális, online kárbejelentési szolgáltatásainkkal hatékonyan tudjuk ke-zelni a megnövekedett nyári kárigényeket és a fogyasztói szokások változására is vá-laszt adunk. A hagyományos kárbejelentési folyamatok azonban továbbra is kedveltek, így a digitális, online lehetőségek bővítése mellett a már jól ismert csatornákon is fo-lyamatosan biztosítjuk a gyors, egyszerű és pontos kárrendezés lehetőségét – fogalmazott Szikszai József, a Generali Biztosító kárrendezési igazgatója.

A Generali széles körű online szolgáltatásokat nyújt a biztosítási piacon. Az elsők kö-zött vezetett be online kárbejelentési platformot, létrehozta az Ügyfélpont nevű mobil applikációt, melyen keresztül lehetőséget biztosít a károk gyors és egyszerű bejelenté-sére. Bevezette a vagyon- és gépjármű kárügyintézésekhez kapcsolódó kárstátusz szolgáltatást, azaz az ügyfeleket e-mailben tájékoztatja a kárrendezési folyamat egyes pontjain. A valós idejű kárkifizetés is egyre gyakoribb. A lakossági vagyonbiztosítási és a gépjármű-káresetek során az egyszerűbb megítélésű ügyekben a szemle végén a kárszakértő már a helyszínen elindíthatja az összeg kifizetését, ami akár néhány per-cen belül meg is érkezhet ügyfelünk számlájára. A Generali mindezek felett hamaro-san újabb elemmel bővíti digitális szolgáltatási portfólióját.

- A hamarosan induló szolgáltatás bevezetésével arra törekedtünk, hogy káresemény bekövetkezésekor a megszokott kárbejelentési és kárrendezési módokon túl az ügyfél számára további eszközöket tegyünk elérhetővé, ráadásul egyszerűen, kényelmesen és gyorsan - tette hozzá Szikszai József.