2010. július 26.

Class, Neo: bebetonozva

Észrevétlenül sikerült stabilizálnia a két új országos kereskedelmi rádió helyzetét a múlt héten a törvényhozásnak.

Észrevétlenül sikerült stabilizálnia a két új országos kereskedelmi rádió helyzetét a múlt héten a törvényhozásnak. A médiacsomag részeként levették a felelősséget az – amúgy is megszűnő – Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) válláról a tavaly őszi döntés miatt.

"Azonnali hatállyal kell felmondani a szerződést, ha a szerződést nem lehetett volna megkötni, és a jogsértő állapot még fennáll" – áll a hatályos médiatörvény 112. paragrafusában. Az új szabályzás ezt egy félmondattal megtoldja. Mégpedig azzal, hogy kikötné: csak abban az esetben kell szerződést bontani, ha kizárólag a műsorszolgáltató idézte elő a jogsértő állapot.

Pár hete hirdetett másodfokú ítéletet a Sláger és a Danubius Rádió által indított perben a Fővárosi Ítélőtábla. A döntés ellen az ORTT forrásaink szerint fellebbez. „Az Ítélőtábla az elsőfokú bíróság döntését mindkét ügyben teljes egészében helyben hagyta és a felpereseket ismét jelentős összegű perköltség megfizetésére kötelezte. Az elsőfokú ítélet a Danubius és a Sláger Rádió egyetlen kereseti kérelmének adott helyt. Megállapította, hogy az ORTT jogellenesen járt el akkor, amikor az alaki vizsgálat során nem utasította vissza az Advenio Zrt. és az FM1 Zrt. pályázatát. Elutasította ugyanakkor a bíróság a nyertes pályázókkal megkötött műsorszolgáltatási szerződések semmisségének megállapítását, azok haladéktalan felmondását, illetve az eredeti állapot helyreállítását. Elutasította a bíróság azt a kérelmet is, hogy az ORTT jogellenesen írta ki a pályázatot” – állt a médiahatóság az ítéletet kommentáló közleményében.

Az ORTT abban az egy kérdésben, amelyben a bíróság a felperesek keresetének helyt adott, felülvizsgálati kérelemmel fordul a Legfelsőbb Bírósághoz – jegyzik meg, hozzátéve, „a 14 éve fennálló jogszabályi háttér ellentmondásosságát jelzi, hogy az üggyel kapcsolatban a Legfőbb Ügyészség is vizsgálatot folytatott, és a Fővárosi Ítélőtábláétól eltérő álláspontot alakított ki”. Noha erre az ORTT közleménye nem tért ki, portálunk akkori értesülése szerint azt a pontot vinnék ismét bíróság elé, amely szerint jogellenes volt a két pályázat befogadása. A verdiktet egyébként – mint az várható volt - minden fél saját győzelmeként értékeli: a régi rádiók éppen a médiahatóság által támadni kívánt rész miatt, az újak azért, mert nem látszik veszélyben forogni licencük, az ORTT pedig amiatt, hogy csak egyetlen olyan passzus szerepel az anyagban, amely miatt még pereskednie kell.