Szalay Dániel 2012. április 27.

Domain miatt bírságolt Miskolc

30 ezres bírságot kapott egy kft. vezetője, mert a cég által regisztrált domain címében megtalálható volt a Miskolc szó is.

30 ezres szabálysértési bírságot kapott egy kft. vezetője, mert a cég által regisztrált domain címében megtalálható volt a Miskolc szó is.

Vállalkozása honlapjának címében szerepel a Miskolc szó is? Készüljön, mert lehet, hogy hamarosan önt is megpróbálják megbírságolni a kelet-magyarországi város illetékesei! Az első bírságot már ki is rótták.

Egy magánszemélytől 30 000 forintot követel Miskolc Megyei Jogú Városának Hatósági Osztálya, amiért az előbbi által vezetett cég a város engedélye nélkül regisztrálta be a Miskolcpont.hu elnevezésű domaint, ahol egyébként tervei szerint miskolci kulturális ajánlókat tett volna közzé, legalábbis a megbírságolt ember ezt állítja.

Egy régi rendeletet vettek elő

A határozat egy 1994-ben alkotott (19/1994. számú) helyi rendeletre hivatkozva rótta ki a büntetést, melynek értelmében "Miskolc város nevét, ennek ragozott, rövidített, mozaikszós vagy toldalékos formában történő használatát bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezésébe, rendezvényei címébe csak előzetes engedély alapján veheti fel, illetve használhatja." A rendelet 1994-ben nem tett említést weboldalak, domainek regisztrációjáról, és arról, hogy ehhez a város engedélye szükséges lenne (akkoriban még az internet csak néhányak kiváltsága volt Magyarországon, a penetráció szinte nulla volt). Pont emiatt tett néhány hónapja kísérletet a város, hogy egy friss helyi rendelettel kiterjessze a domainekre is szabályozást, ám az ezzel kapcsolatban benyújtott rendelettervezet a kirobbant országos sajtóbotrány és jogi aggályok miatt végül nem ment át a helyi képviselőtestületen. Egy helyi önkormányzat ugyanis nem hozhat országos hatályú rendeletet, ahogy erről dr. Mayer Erika, az Internet Szolgáltatók Tanácsának jogásza akkoriban fel is hívta a figyelmet a sajtóban. "Egy önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. Míg a személyi hatály a helyi önkormányzat közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. Így domain név esetén meglehetősen érdekes az önkormányzati rendeletben engedélyhez kötni annak használatát. Ezek szerint ugyanis a miskolci székhelyű cégnek, vagy a miskolci lakosnak tilos, míg a Miskolcon kívüli címmel rendelkezőknek szabad lesz a „miskolc” megnevezés domain névben történő használata, külön engedély nélkül. Ez utóbbiakra ugyanis az önkormányzat nem alkothat kötelező érvényű szabályt. Piaci hátrányt tehát csak a miskolci cégek szenvednének” - idézte akkoriban a jogászt a Borsod Online. Az ISZT-s szakember arról is szólt, hogy "sajátos lenne, hogy a név engedély nélküli használata szabálysértési eljárást vonna maga után, hiszen csak kirívóan közösségellenes magatartást minősíthet szabálysértéssé önkormányzati rendelet, és önmagában a domain névben történő városnév használat gyaníthatóan nem lehet ilyen és ez törvényességi aggályt is felvet".

A polgármester feljelent

Bár akkor a képviselőtesület "megadta magát", azaz végül a sajtóbotrány miatt nem fogadta el az 1994-es szabályozás kiterjesztését a domainekre is, sőt a vitatott rendelettervezettel összefüggésben még március végén az önkormányzat kiadott egy sajtóközleményt, mely úgy végződik, hogy "a Miskolc karakterláncot tartalmazó domain nevek használóinak jelenleg nincs a város irányából előírt adminisztrációs teendőjük."), a város nemrég mégis kipostázta az első szabálysértési bírságcsekket a domain gazdájának. Ő feltehetőleg amiatt került a hatóság látókörébe, mert a miskolcpont.hu névre az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő Miskolc Holding Zrt.-nek is fájt volna a foga, ugyanis épp két órával a regisztrációt követően tárgyalta a "MiskolcpONt kártyarendszer" ügyét a helyi képviselőtestület. A szabálysértési hatóságnál egyébként maga a polgármester tette meg a fejlelentést.

Jogi útra viszik az ügyet

A bírságot most a miskolci székhelyű ME-GA Kft. ügyvezetőjének kellene befizetnie, aki azonban teljes mértékben vitatja a határozat jogi megalapozottságát, és mint arról a cikkünk elkészítésében segítséget nyújtó domainabc.hu portál beszámolt, az érintett magánszemély kifogást nyújtott be a miskolci jegyzőhöz és levelet írt az őt a hatóságnál feljelentő miskolci polgármesternek.

A teljes történethez egyébként az is hozzátartozik (bár az ügy jogi megítélése szempontjából irrevelánsnak tűnik), hogy a miskolcpont.hu oldalon a kft. végül nem indította el a tervezett kulturális ajánlót, hanem a domaint továbbértékesítette valakinek. A kft.-t ezért azzal támadták, hogy valójában csak nyerészkedni próbált abból, hogy a város honlapján megjelent közgyűlési programból értesülve megpróbálta megelőzni az önkormányzatot, illetve annak cégét a domain regisztrációban. Ám ezt a feltételezést az érintett egyrészt cáfolja és csak véletlen egybeesésnek tartja a történteket, másrészt az önkormányzati cég is megtehette volna, hogy előre gondolkodik, és levédi a domaint, ha úgy látta, hogy arra valóban szüksége lehet. Harmadrészt pedig a rendelet, ami alapján a város kirótta a büntetést, tudomásunk szerint nem is vonatkozik az internetcímekre, de mégis, az komoly törvényességi aggályokat vethet fel, hiszen egy helyi hatóság nem alkothat országos hatályú szabályozást. Épp ez volt a probléma - lásd fent - a rendeletet a domainekre is kiterjeszteni szándékozó korábbi rendelettervezettel kapcsolatban, amit nem fogadott el a képviselőtestület.

Az ügy további érdekessége: a kiszabható bírság a Miskolc névvel való visszaélések esetén maximum 30 ezer forint a rendelet szerint, és bár a hatóság szerint enyhítő körülményként figyelembe vette, hogy a "szabálysértő" személlyel szemben az elmúlt 2 évben nem történt bírság, valamiért mégis a kiszabható maximális összeget követeli.

Az ügyről valószínűleg hallunk még, mi pedig írunk...

A cikk szerzője Szalay Dániel

Nézze meg Szalay Dániel teljes profilját a Ki Kicsoda? oldalunkon.