2015. február 25.

Együttműködhet a Magyar Telekom és a Telenor

Az NMHH jóváhagyta a két szolgáltató megállapodását, amelyben megegyeztek a szélessávú frekvenciapályázaton megszerzett 800 MHz-es frekvenciasáv haszonbérletéről.

Az NMHH szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságokra kiírt pályázatán a Magyar Telekom és a Telenor tavaly frekvenciahasználati jogosultságot szerzett a 790-862 MHz-es sávban. A frekvenciák hatékony kihasználása céljából a szolgáltatók 2014. december 18-án haszonbérleti megállapodást kötöttek, amelyhez az NMHH engedélyét kérték. A hatóság az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályokban foglalt hatáskörében a műszaki előírások teljesítését és a jogszabályi környezetet megvizsgálta, és február 24-én jóváhagyta az így megvalósuló másodlagos kereskedelem tárgyában kötött szerződést. A mobilszolgáltatók a frekvenciák 2029-ig szóló haszonbérletéről írták alá a megállapodást, amelyben a frekvenciahasználati jogot kölcsönösen és részben átengedik egymásnak.

Az együttműködés eredményeképpen a szolgáltatók olyan 800 MHz-es LTE-mobiltelefon-hálózatot biztosítanak előfizetőiknek, amely nagyobb kapacitással, valamint jobb technológiai adottságokkal rendelkezik, mint amelyet önállóan építenének ki.

A másodlagos frekvenciakereskedelem a szabad hírközléspiaci verseny biztosításának Európai Unión belül kiemelten támogatott eszköze. A verseny az elektronikus hírközlési piacon minden esetben két szinten érvényesül: a hálózatok infrastruktúrájának szintjén és azokon biztosított szolgáltatások versenyében. A megosztott frekvenciahasználat európai uniós alapelvéből fakadóan a hazai szabályozás is lehetővé teszi a másodlagos frekvenciakereskedelmet.

A haszonbérleti megállapodás tartalma versenyjogi vonatkozásainak vizsgálatára az NMHH nem rendelkezik hatósági hatáskörrel, így döntését követően a határozatát – tekintettel a haszonbérleti megállapodás versenyjogi vonatkozására – tájékoztatás céljából megküldte a Gazdasági Versenyhivatalnak.

FRISSÍTÉS: a GVH már meg is indította a vizsgálatot

A GVH - tájékoztatásuk szerint - annak vizsgálatára indított eljárást, hogy a Telekom és a Telenor fenti magatartása összhangban áll-e a versenytörvény és az Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezéseivel.

Az eljárás lefolytatását a közérdek védelme teszi szükségessé, figyelemmel a vállalkozások piaci szerepére, az általuk nyújtott szolgáltatások jellegére és a magatartás által potenciálisan érintett előfizetők jelentős számára.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások magatartása törvénybe ütközik. Az eljárás a tények tisztázására és azok versenyjogi értékelésére irányul - írja a hivatal közleménye. A törvény szerint az eljárás lefolytatására biztosított időtartam 6 hónap, amely – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, 6-6 hónappal meghosszabbítható.

Kódolatlan hetek júniusban is, a MinDig TV nézőinek

1 napja

Az Antenna Hungária megállapodásainak köszönhetően a MinDig TV nézői ingyenesen érhetik el május 31. és június 14. között a Kiwi TV-t, június 1. és június 14. között pedig a NatGeo Wild, a Paramount Channel és a Sport1 csatornát.