2011. január 05.

Felébredtek a kiadók

A legfontosabb feladatnak az új termékek fejlesztését és a monomédiás hozzáállás megváltozását tekintik.

A legfontosabb feladatnak az új termékek fejlesztését és a monomédiáról multimédiás szemléletre váltást jelölték meg a megkérdezett kiadói vezetők, derül ki a World News Future & Change Study című tanulmányból. A vezetők önkritikusak, s tisztában vannak azzal, hogy a fejlődéshez szükséges a vállalati kultúra megváltoztatása és az önképzés is.

Bár a kutatás széleskörűsége miatt az egyes piacokon működő kiadók másképp érzékelhetik a teendőket, a többség azért egyetértett abban, hogy a fő prioritást az új termékfejlesztések és a monomédiás szemlélet multimédiássá változása jelenti a közeljövőben.

Az észak-amerikai kiadók inkább az új termékekre, s ezen keresztül a bevételi források bővítésére fókuszálnak, míg német társaik inkább a konvergenciát és a tartalmi kérdéseket helyezik előtérbe. Érdekes, hogy az egyik legfontosabb fejlődő piacon, az oroszoknál még mindig a print és a nyomdai fejlesztések jelentik a fő csapásirányt.

Miközben a "keleti" feltörekvő piacoknak még érdemes a papír alapú tartalomelőállításra fókuszálniuk, az mostanra mindenhol vitathatatlan, hogy az internet a második legfontosabb üzleti láb. Utóbbit a válaszadók több mint fele jelölte meg második legfontosabbnak. Szintén sokan tartják jó "pótlábnak" az "egyéb print termékeket" és a hirdetési újságokat.

Nem is csoda, ha a legtöbben új utakat keresnének, mivel 2010-ben a válaszadóknak még mindig 18,5 százaléka számolhatott 20 százaléknál nagyobb bevétel-csökkenéssel. Ez ugyan kevesebb, mint a 2009-es válságévben (28%), de még mindig nem megnyugtató. Arra utal azonban, hogy a visszakapaszkodás valamilyen szinten megkezdődött.

A bevételek csökkenése mögött elsősorban a hirdetési piacról érkező pénzek elolvadása húzódik meg. Több mint 80% mondta azt, hogy 1-20 százalékkal szűkültek e forrásból érkező jövedelmei. Észak-Amerika mellett az észak-európai régió élte meg a legrosszabb időket e szempontból.

Az online és tartalom alapú bevételek viszont a többségnél nőttek, s csak a megkérdezettek negyede számolt be csökkenésről. A nem média forrásból származó pénzek viszont egyelőre csökkentek, pedig ezek jelenthetik az egyik legfontosabb kitörési pontot számos szakértő szerint.

Egészében az látható, hogy a kiadók felismerték: új termékeket, bevételi lábakat kell fejleszteni, ami plusz - termékfejlesztési, marketing, branding, mobil - beruházásokat és szemléletváltást is követel, szem előtt tartva persze a korábbiaknál szorítóbb (költség)hatékonysági kívánalmakat. Azt is látják, hogy a kellően gyors és rugalmas reakciókat sok esetben a céges kultúrában rejlő okok akadályozzák. Ez utóbbi orvoslásához a vezetők önmaguk és társaik képzését is fontosnak látják.