Ma már elképzelhetetlen egy magára valamit is adó webáruház vagy céges honlap képek, videók nélkül. Ezeket a tartalmakat azonban nagyon költséges és időigényes egyedileg előállítani, ezért sokan az egyszerűbbnek és olcsóbbnak tűnő utat választják: Pinterestről, YouTube-ról töltenek le, illetve vesznek át képeket, videókat, hogy honlapjukat színesítsék. Ezek felhasználása azonban rejt magában nem várt jogi veszélyeket – hívta fel a figyelmet dr. Halász Kristóf, a Sár és Társai Ügyvédi Iroda e-kereskedelemmel foglalkozó szakértője.

Az Általános Felhasználási Feltételek fontosak

Mind a Pinterest, mind a YouTube részletes, magyar nyelven nem minden részletében elérhető, bonyolult Általános Felhasználási Feltételeket (ÁFF) alkalmaz, amelyeket mind a tartalmat feltöltő, mind az azt felhasználó személyeknek be kell tartaniuk. Ezeket a hosszú szövegeket – tisztelet a kivételnek – szinte senki nem olvassa el, pedig azok hallgatólagos vagy éppen kis pipával történő elfogadása egy szerződést hoz létre köztünk és a szolgáltató között, ezért fontos ismerni a szerződés tartalmát.

A Pinterestre és a YouTube-ra történő feltöltés a magyar és az uniós jogszabályok szerint lehívásra hozzáférhetővé tétellel megvalósuló nyilvánossághoz közvetítésnek minősül. A jog ezt úgy fogalmazza meg, hogy a művet úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Tehát már a tartalmak Pinterestre és a YouTube-ra történő feltöltéséhez szükséges a szerzői jogosult engedélye.

Amit a Pinteresten találok, szabadon felhasználhatom, hiszen azért osztották meg

Igen és nem. Az elv valóban az, hogy a Pinterest egy olyan hely, amely kreatív ötletek felfedezésére és tárolására szolgál, amiket a felhasználók megosztanak egymással. Ennek megfelelően bármilyen tartalom feltöltésével annak feltöltője felhasználási engedélyt ad a Pinterestnek és a többi regisztrált Pinterest felhasználónak.

A Pinterestre feltöltött képek esetében a feltöltő által adott engedély az ÁFF szerint arra szól, hogy a feltöltött tartalmat a Pinterest vagy másik felhasználó felhasználja, tárolja, megjelenítse, másolja, újra pinnelje, módosítsa, feldolgozza, előadja és terjessze. De vigyázat, van egy nagyon szigorú megkötés: mindezen felhasználásra csak a Pinterest keretei között kerülhet sor.

Amikor egy honlapra Pinterest fotókat linkelünk át, felmerül a kérdés, hogy az is szerzői engedélyköteles felhasználásnak, azaz nyilvánossághoz közvetítésnek minősül-e.

A Pinterestre regisztrálni kell, aki nem regisztrál, nem fér hozzá a Pinteresten lévő képekhez. Ráadásul a Pinterest kép más honlapon történő belinkelésekor nagy méretben, részletesen jelenik meg, nem csak kis kép formájában. Így ha ezt valaki megosztja a Pinteresten kívülre, rögtön olyanok számára teszi hozzáférhetővé, akik nem regisztráltak a Pinterestre, azaz a Pinterestre a képet feltöltő szempontjából új közönségnek, új nyilvánosságnak minősülnek.

Az Európai Unió Bírósága a Svensson és társai svéd újságírók ügyében hozott ítéletében kimondta, hogy amennyiben nem új közönséghez, vagy, ahogy az ítélet fogalmaz „új nyilvánossághoz” közvetítés történik, ahhoz nem szükséges a szerző engedélye. A döntés alapján viszont akkor, ha olyan közönséghez jut el a mű, amelyet az azt feltöltő személy nem célozhatott meg, szükséges hozzá az eredeti szerző engedélye. A Pinterest esetében pedig a helyzet ez utóbbi: míg a Pinteresten regisztrációhoz kötött felhasználók tekinthetik csak meg a képeket, addig a kép nyilvános, bárki által látogatható honlapra történő átlinkelésével egy szélesebb közönséghez jut el a feltöltött tartalom. „A Pinterest képek esetében tehát az egyik jogi probléma az uniós joggyakorlat alapján kifejlesztett új nyilvánosság elmélete és az az alapján szükséges szerzői jogi engedély, amelyet minden esetben be kellene kérni a képek szerzőitől” - emelte ki dr. Halász Kristóf.

A közösség ereje a közösség gyengesége is egyben

A másik jogi probléma Pinterestről származó képek esetében az, hogy a Pinterest ÁFF szerint a képet feltöltő személy felel a Pinteresttel, a többi felhasználóval és a szerzőkkel szemben is azért, hogy minden tartalmat szabályszerűen töltött fel, rendelkezik megfelelő szerzői engedéllyel és maga a tartalom sem jogsértő. Az ÁFF előírja, hogy ha a felhasználó jogsértő módon vagy jogsértő tartalmat töltött fel és ezzel a Pinterestnek kárt okoz, azt teljes egészében meg kell térítenie. Cserébe viszont a Pinterest semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználókat ért károkért. A Pinterest nem ellenőrzi a jogszerűséget és felelősséggel sem tartozik ezért. Ahogy azért sem, ha egy felhasználóját ilyen tartalom felhasználásáért felelősségre vonják és kártérítésre kötelezik. Ami csekélyke lehetősége marad a felhasználónak a Pinteresttel szemben bármiféle jogérvényesítésre, azt az ÁFF földrajzi megkötéssel nehezíti tovább. Ugyanis a Pinteresttel pereskedni csak Kaliforniában lehet, kaliforniai és USA szövetségi jogszabályok alkalmazásával.

A Pinterestről történő képfelhasználásnak tehát két fő jogi kockázata van – foglalja össze dr. Halász Kristóf:

  1. Nem biztos és nem ellenőrizhető, hogy jogosított, jogtiszta képet töltöttek fel.
  2. A joggyakorlat szerint a feltöltött képek átlinkeléséhez, Pinteresten kívüli felhasználásához a szerzői jogosult külön engedélyére van szükség.

De mi a helyzet a YouTube videókkal?

A YouTube tartalmak felhasználása egy fokkal egyszerűbb, mint amit a Pinterest tartalmak esetében látunk. Köszönhető ez egyrészt annak, hogy a YouTube általános felhasználási feltételei életszerűbbek, valamint annak is, hogy a Pinteresttől eltérően, a YouTube az angol jog alatt működik, a felhasználókkal való jogviszonyára is az angol jog vonatkozik, ami azért előnyös, mert az Egyesült Királyság (még) tagja az Európai Uniónak, vagyis vonatkoznak rá az EU-s jogszabályok, többek közt a fent említett EU bírósági döntés is.

A YouTube az üzleti és a magáncélú felhasználás korlátaira nézve részletes szabályokat rögzít az ÁFF-jében. Fontos, hogy bizonyos üzleti célú felhasználásra a YouTube-tól engedélyt kell kérni.

A YouTube sem felel

A YouTube ÁFF szintén a felhasználóra telepíti a felelősséget azért, hogy rendelkezik a megfelelő engedélyekkel az adott tartalom feltöltésére, illetőleg, hogy maga a tartalom sem jogsértő. A feltöltéssel a felhasználó felhasználási engedélyt is ad a YouTube-nak és a többi YouTube felhasználónak. Ennek mértékét az ÁFF úgy határozza meg, hogy amennyire a YouTube szolgáltatásainak funkciójából következően elfogadható. A YouTube kizárja mind a felhasználók magatartásáért való felelősségét, mind a felhasználókkal szemben fennálló felelősségét, nem felel továbbá semmiféle kárért, veszteségért.

Rögzíti továbbá a YouTube ÁFF azt is, hogy a YouTube nem ellenőrzi a feltöltött tartalmak jogszerűségét semmilyen szempontból, azért felelősséggel sem tartozik. Így viszont a felhasználó nem lehet biztos abban sem, hogy a videó feltöltője rendelkezett arra szerzői jogosultsággal, engedéllyel. Amennyiben nem, a további felhasználás, tehát megosztás, saját honlapba történő beágyazás sem lehet jogszerű.

Az esetleges jogvitára a YouTube és felhasználója között az Egyesült Királyság bíróságai rendelkeznek joghatósággal, de a felhasználó lakóhelyének bíróságai előtt is lehet felhasználót perelni, azaz ha a YouTube-bal esetlegesen bíróságon kívánjuk vitánkat rendezni, nem kell annyira messze utaznunk.

A YouTube segíti a megosztást

A YouTube létrehozta a videók beágyazásához a YouTube Playert, így eszközt biztosít ahhoz, hogy kerettechnikával megjeleníthessük a honlapunkon a YouTube videót. Ennek szintén csak a reklám, promóciós és egyéb hasonló üzleti felhasználás esetén van némi korlátja.

A Pinteresthez képest azonban nagy különbséget jelent, hogy a YouTube nyilvános csatornái minden internetező számára elérhetőek, legalábbis ha eltekintünk az országspecifikusan letiltott videóktól és a privát videóktól. A fenti Svensson-ítélet alapján tehát itt az újabb megosztás, átlinkelés nem hoz létre új közönséget, új nyilvánosságot, vagyis ahhoz a szerzői jogosulttól külön engedélyt kérni nem szükséges.

„Ha tehát egy YouTube-os videó jogszerűen került feltöltésre és azt az ÁFF-nek megfelelően használjuk és ágyazzuk be, osztjuk meg, a jogi rizikó gyakorlatilag minimálisra csökken” – összegzi a fent elmondottakat dr. Halász Kristóf.

Félni azonban nem kell

A szabályok, amelyeket a két portál alkalmaz és amelyek elsődlegesen szabályozzák a felhasználók és az oldalak kapcsolatát, igyekeznek a felelősséget leginkább a felhasználóikra hárítani. Ha más felhasználók magatartása nem is jogszerű, mi magunk még mindig megtehetjük, hogy körültekintően járunk el. Így ha megszüntetni nem is, de csökkenteni tudjuk a kockázatokat. Választhatunk olyan Pinterest táblát, amelyről tudjuk, hogy jogtiszták a fotói. Választhatunk olyan YouTube csatornát is, amely hivatalos csatornája az adott tartalom feltöltőjének és a tartalmaknak ő maga a szerzője. Kétség esetén érdemes olyan ügyvédi irodához fordulnunk, amelyik rendelkezik a szerzői jog területén szükséges ismerettel. Egy vállalkozás esetében kiemelten hangsúlyos kell, hogy legyen a jó üzleti hírnév védelme az esetleges egyéb – jogi – következmények elkerüléséről nem is beszélve.