2010. szeptember 16.

Húzóágazat az infokommunikáció

Az illetékes államtitkár szerint komoly lehetőségek vannak arra, hogy a hazai gazdaság motorjává váljon az infokommunikáció.

Az illetékes államtitkár szerint komoly lehetőségek vannak arra, hogy a hazai gazdaság motorjává váljon az infokommunikáció.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye szerint Nyitrai Zsolt államtitkár arról beszélt az Informatikai Vállalkozások Szövetsége „MENTA 2010 – Sikeres infokommunikáció Magyarország sikerességéért” konferenciáján mondott megnyitójában, hogy az új kormány tisztában van a szektor teljesítőképességével, GDP-arányos gazdasági mutatóival. Komoly lehetőséget lát arra, hogy pozitív ösztönzők bevezetésével és a bürokratikus akadályok lebontásával az ágazat a magyar gazdaság, a szolgáltatási szektor motorjává váljon. Ezen az úton teremthető még több munkahely az infokommunikációban, így válnak képessé az informatikai vállalatok újabb foglalkoztatottak, további magasan képzett munkaerő alkalmazására – tette hozzá Nyitrai Zsolt.

E célok érdekében a tárca szakemberei végrehajtható, korszerű és a hazai adottságokhoz illeszkedő ágazati stratégiát készítenek elő, megalkotva a következő évek cselekvési tervét. E koncepciónak eléggé rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy megfeleljen az iparág általános fejlődési trendjének és ütemének, és ne legyen kitéve a gyors elavulás veszélyének. A szaktárca a Digitális Konzultáció keretében a stratégiaformálásba bevonja a civil szereplőket és a legtágabban értelmezett szakmai közeget.

Nyitrai Zsolt bejelentette, hogy a minisztérium az elmúlt hetekben hozzálátott az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének áttekintéséhez, stratégiai szempontokat tükröző felülvizsgálatához, a tavaly elfogadott uniós irányelvek meghonosításának kidolgozásához. Az átfogó módosításra azért van szükség, hogy Magyarország lépést tudjon tartani a technológiai és piaci fejlődéssel, lehetőség nyíljon az újgenerációs hálózatok beruházás-ösztönzésére, egységesüljenek a frekvenciagazdálkodásra vonatkozó szabályok, kellőképpen érvényesüljenek a fogyasztóvédelemi szempontok és a fogyatékkal élők jogai. A 2003-ban elfogadott elektronikus hírközlésről szóló törvény és végrehajtási rendeletei az elmúlt hét év jogalkalmazási tapasztalatai tükrében is megérettek a módosításra.

A szaktárca számít az iparági szereplők széleskörű, aktív részvételére a jogszabályok megújításában, ezért október folyamán több tematikus konzultációt tart az érdekeltek véleményének megismerése és becsatornázása céljából.

 

Címkék: médiapolitika