2012. november 14.

Ismét a Klubrádiónak kedvező ítéletet hozott a bíróság

A Fővárosi Törvényszék első fokú, megismételt eljárásában nem jogerősen ismét létrehozta a Klubrádió műsorszolgáltatási szerződését.

A Fővárosi Törvényszék első fokú, megismételt eljárásában szerdán nem jogerősen ismét úgy döntött, hogy létrehozza a Klubrádió műsorszolgáltatási szerződését a budapesti 92,9 MHz-es frekvenciára vonatkozóan.

A Fővárosi Törvényszék első fokú, megismételt eljárásában szerdán nem jogerősen ismét úgy döntött, hogy létrehozza a Klubrádió műsorszolgáltatási szerződését a budapesti 92,9 MHz-es frekvenciára vonatkozóan - írja az MTI. A döntés a jogerőre emelkedés után sem jelent azonnal műsorszolgáltatási jogosultságot a rádió számára, az ítélet indoklása szerint azonban a műsorszolgáltatási szerződés alapján már a NMHH Médiatanácsának meg kell kötni a Klubrádióval a jelenlegi törvényeknek megfelelő hatósági szerződést.

Az eljárást a rádió azért indította a Médiatanács ellen, mert bár 2010-ben az ORTT pályázatán elnyerte a budapesti, ingyenesen hirdetett körzeti frekvencia használati jogát, a hatóság jogutódja mégsem kötött vele szerződést. A médiahatóság ezt akkor azzal indokolta, hogy a rádió már rendelkezik egy frekvenciával a fővárosban, a 95,3 MHz-es hullámhosszal, amelynek használatáról nem mondott le jogszerűen, a törvények pedig kizárják, hogy egy médium egy vételkörzetben két jogosultsággal bírjon. Ez a helyzet azóta is fennáll.

Az ügyet bonyolítja, hogy a rádió eredetileg a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény (Rttv.) alapján jutott a hullámhosszhoz, ám ez jelenleg már nem hatályos, 2011 januárja óta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény (Mttv.) szabályozza az ilyen eseteket. Az Rttv. alapján a polgári jog hatálya alá tartozó műsorszolgáltatási szerződéseket kötött az akkori hatóság a felekkel - ilyen szerződést a bíróság is létrehozhat -, míg a Médiatanács az új jogszabály szerint hatósági szerződést köt, amelynek létrehozására a bíróság nem jogosult.

A Fővárosi Törvényszék ezért a régi törvényeknek megfelelő műsorszolgáltatási szerződést hozta létre, de indoklásában kimondta azt is: az alapján az Mttv. átmeneti rendelkezései szerint a médiatanácsnak a kontraktust hatósági szerződéssé kell alakítania. A törvényszék egyszer már létrehozta első fokon a szerződést, ám a Fővárosi Ítélőtábla az erről szóló rendelkezés egy részét hatályon kívül helyezte, és a per újabb tárgyalására kötelezte az elsőfokú bíróságot. Az ítélőtábla azért tartotta jogszabálysértőnek az első döntést, mert azt teljesíthetetlennek és végrehajthatatlannak ítélte.

A 92,9 MHz-es frekvenciát azóta a Médiatanács kereskedelmiként, 46 millió forintos médiaszolgáltatási alapdíjért megpályáztatta, ám a beérkező pályázatokat érvénytelenítette, így ezt a pályázati eljárást megszüntette. A rádió a jelenleg általa ideiglenes engedéllyel használt 95,3 MHz-es frekvencia pályáztatásával kapcsolatban is perben áll a hatósággal, ez ügyben már több ítélet is született. Mivel a hatóság az ítéleteket ellentmondásosnak tartotta és úgy ítélte meg, hogy ebben az ügyben csak jogszerűtlen döntést hozhat, az ügyészségtől kért állásfoglalást.

A Médiatanács ezt követően azt közölte, hogy "kötelességének tekinti, hogy érvényt szerezzen a jogerős bírósági döntéseknek, végrehajtsa azokat, és tevékenysége során mindenben követi a jogállam törvényeinek előírásait. Így a hatóság a Budapest 92,9 MHz-es frekvencia ügyében született bírósági döntésnek is örömmel tesz eleget, amennyiben a bíróság döntése nem keletkeztet jogsértő, a médiatörvénnyel szemben álló helyzetet. A Médiatanács ugyanis csak abban az esetben köthet a bíróság döntésével összhangban szerződést erre a frekvenciára, ha ezzel nyíltan és egyértelműen megszegi a médiatörvény egyik kulcsfontosságú rendelkezését, mely az európai unió jogrendjével összhangban a média- és véleménymonopóliumok kialakulását megelőzendő kizárja, hogy egy műsorszolgáltatónak, egy időben, azonos vételkörzetben két frekvenciája is lehessen. A Klubrádiónak Budapesten már van frekvenciája, a rádió jelenleg is sugározza adását a 95,3 MHz-es hullámsávon. A Médiatanács számára, mint minden más helyzetben, ebben az esetben is csak a törvényes út járható, és meggyőződése, hogy egy jogállamban egyetlen piaci szereplőnek sem lehet érdeke törvénytelen szerződés létrehozása. A jogállami megoldás mihamarabbi megtalálása érdekében a Médiatanács tanulmányozza az ítéletet."