2010. szeptember 09.

Jobb kép kell az EU-nak

Javítaná a szövetség képét az Európai Unió; az erről szóló döntésben számos érintett feladatait hangsúlyozza a közösség.

Javítaná a szövetség képét az Európai Unió; az erről szóló döntésben számos érintett feladatait hangsúlyozza a közösség. Még saját uniós tévéjét is fejlesztené az EU törvényhozása, de annak érdekében is lépnének, hogy szűnjön meg a brüsszeli tudósítóhad ma már kimutatható apadása.

Elengedhetetlen az államok, kormányok, közmédiumok, oktatási intézmények és pártok mainál aktívabb és hatékonyabb közreműködése ahhoz, hogy közelebb lehessen vinni „Európát” a polgárokhoz – állapítja meg minapi döntésében az Európai Parlament. Merthogy – érvelnek – a közösség túl távolinak tűnik az emberek számára, akik azt sem érzik, hogy az EU meg tudná oldani valódi problémáikat.

Ezért arra van szükség, hogy leküzdjék a távolságot az Európai Unió és annak polgárai között, aminek elsődleges eszköze egy „európai közösségi tér” megteremtése volna.

Szerintük ebben felelősség hárul a közmédiumokra is, amelyeknek foglalkozniuk kell a közösség ügyeivel. Ezzel kapcsolatban „különösen aggasztónak” nevezi a határozat, hogy csökken a Brüsszelbe akkreditált tudósítók száma. Ezért is sürgetik a még a közösségi fővárosban maradtak sürgős támogatását. Az euroképviselők által megszavazott anyag szerint a közösségnek támogatnia kell a nemzeteken átívelő médiumokat, erősítenie a tömegtájékoztatás pluralizmusának garanciáit, ugyanakkor szükséges fellépnie a piaci koncentrálódás ellen is.

Emellett szükségesnek látják, hogy a tagállamok nevezzenek ki olyan illetékest, aki képes elmagyarázni a polgároknak az európai helyi, regionális és nemzeti politikákat az embereknek. A politikai pártoknak a jelenleginél komolyabb szerepet kellene biztosítaniuk programjukban az Európa-ügyeknek, Az egyes államok parlamenti képviselőit is jobban be kellene vonni a közösségi kérdések megvitatásába – például videókonferenciák révén. Azt már az oktatási rendszerek felé megfogalmazott óhajok között említik, hogy be kellene emelni minden egyes tanmenetbe az Európai Unióval kapcsolatos témákat, ahogy az újmédia kezelésének mikéntjét is. Ezek az eszközök – különösen a közösségi oldalak – mind nagyobb figyelmet kapnak a felnövekvő nemzedékektől, ugyanakkor nem tekinthetőek hiteles hírforrásnak – szól az érvelés.