2010. december 24.

Közmédia: itt a közös levél

Nyilvánosságra hozták a levelet, amelyben az áthelyezések elhalasztását kéri a négyből három közmédium üzemi tanácsa a három fő közjogi méltóságnak.

Nyilvánosságra hozták a levelet, amelyben az áthelyezések elhalasztását kéri a négyből három közmédium üzemi tanácsa a három fő közjogi méltóságnak.

A magyarországi közmédia teljes átalakulás előtt áll. Óriási a feladat: úgy szeretnénk megőrizni értékeinket, hogy tudásunkat az új rendszerbe átörökítve, az új anyagi és szervezeti lehetőségek fel- és kihasználásával, még inkább a közjó hasznára fordíthassuk. A Duna Televízió, a Magyar Televízió és a Magyar Távirati Iroda üzemi tanácsai azonban úgy látják, az átalakítás még félúton sem jár, a várható folyamatok nincsenek végiggondolva, a szakmai, érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetekkel semmilyen párbeszéd nem kezdődött el, noha a jobbára csak a mi intézményeinkben megszerezhető szakmai tudás és tapasztalat alighanem elengedhetetlen az átalakítás sikeréhez. Munkatársaink bizonytalanok, aggódnak a változások miatt, a sorsukat érintő, kötelezővé tett titkolózás nem segített növelni a bizalmukat - írják.

Mi, ÜT-elnökök, nemcsak a közmédia 3300 dolgozójáért aggódunk, hanem azért a tizenötmillió magyar ajkú nemzettársunkért is, akiknek megítélésünk szerint alanyi jogon jár a tisztességes és szerethető közszolgálati rádió, televízió, hírszolgáltatás. Minden tudásunkkal hozzá szeretnénk járulni tehát a sikerhez. Csakhogy egy ilyen átalakítás nem megy egyik napról a másikra. Egy ilyen átalakítást egy emberöltő alatt csak egyszer lehet végrehajtani - és egyszer lehet elrontani. Biztosan tudjuk, hogy a kapkodásnak csak tévedés lehet a vége – áll az MTI honlapján elérhető dokumentumban.

Jelzik: ezért levelet írtak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének, a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatójának, illetve a Duna TV, az MTI és az MTV vezérigazgatóinak, amelyben azt kérték, hogy „ne rohanjunk, hagyjunk időt a folyamatoknak, az új rendszerre való átállásnak. Óva intünk a kapkodástól, az improvizálástól és a szakmaiatlanságtól, ezért javasoljuk, hogy az új médiatörvény megszületése inkább csak a startpisztoly eldörrenését jelentse. Sikeres továbbfejlődés csak akkor lehetséges, ha a szakma képviselőit bevonják a döntések előkészítésébe”.

Nem ismerünk érvet, ami ez ellen szólna. Viszont ismerjük Orbán Viktor 2010. február 8-án tett nyilatkozatát. A Magyar Televízióban 7 óra 56 perckor ezt mondta: A médiarendszeren belül minden mozdulatot ötször-hatszor meg kell gondolni! Tehát semmilyen kapkodásra, összevonásra, szétválasztásra, itt, legalábbis rövid távon, föltétlenül szükség - nincsen. Azt javasolnám a következő kormánynak, hogy üljön le a médiumok képviselőivel, gondolja át az egész rendszert, kezdődjön egy megbeszélés, adjunk magunknak időt - ebben az ügyben a tatár nem hajt bennünket - ez lehet fél év, vagy egy év, és próbáljunk a médiavilág szereplőinek, vagy legalábbis fontosabb szereplőinek megegyezésével, vagy konzultációjának az alapján valami közös változást kialakítani!

Az idézet minden szavával egyetértünk. Ám egyelőre nem ebben a szellemben zajlik minden idők legnagyobb médiaátszervezése. Sem az idézetben sugallt időigényes megfontolást nem látjuk, sem azt, hogy maguk a munkavállalók, a közszolgálati sajtómunkások, a médiavilág fontosabb szereplői lennének. Az államfőnek, a házelnöknek és a miniszterelnöknek írott levélben hangsúlyozzák: levelükkel nem panaszkodnak, csak a helyzetet ábrázolják. Megítélésük szerint a munkaügyi intézkedések elhalasztása nem hátráltatja a közmédiumok működésének átalakítását, hanem éppen ellenkezőleg, lehetőséget teremt a feladatok és tevékenységek körének pontos meghatározására, s ezt követheti a megfelelő eszköz- és feltételrendszer kialakítása. „Részt akarunk venni az átalakításban, rendelkezésre kívánjuk bocsátani szakmai tapasztalatainkat, hogy egyúttal fel is készülhessünk a változásokra, és a kollégákat is segítsünk felkészíteni. Magunk is a jelenleginél sikeresebb közmédia kialakításán szeretnénk fáradozni, ezért arra kérjük, emberi és hivatali tekintélyét vesse latba, hogy fent vázolt kéréseink meghallgatásra találjanak” – zárul az MTI honlapján elérhető levél.