Az Országgyűlés elnökének az a döntése, miszerint az Index, a hvg.hu és a 24.hu illetve a Népszabadság munkatársait kitiltja a parlament üléseiről, súlyosan korlátozza a sajtószabadságot, sérti a szólásszabadságot - fogalmaz a Magyar Lapkiadók Egyesülete.

A Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) korábban nyílt levélben adott hangot annak a véleményének, hogy a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával, így a nemzeti vagyonnal gazdálkodó, állami tulajdonú társaságot, vagy az ország jegybankját az Alaptörvény rendelkezései szerint nem lehet kivenni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény hatálya alól. Most, hogy lehetővé vált ezeknek a közpénzeknek a nyomon követése, az MNB alapítványok botrányai kapcsán tudósítani szándékozó újságírókat Kövér László házelnök határozatlan időre kitiltotta a Parlamentből.

Tény, hogy az újságírók nem az - egyébként egyre szigorodó és a minőségi újságírói munkát lassan teljesen ellehetetlenítő - házszabályok által megjelölt helyen próbálták szóra bírni a képviselőket, ámde határozott álláspontunk szerint az újságírók ilyen közérdeklődésre számot tartó ügyben elsősorban nem az országgyűlés felé tartozik felelősséggel, hanem az állampolgárok felé. Ez a felelősség pedig kiterjed az adófizető – az államot fenntartó – állampolgárok hiteles és korrekt tájékoztatására.

A MLE, mint az online és nyomtatott média-iparág reprezentatív ágazati szakmai szervezete határozottan kiáll a sajtószabadság, a szabad információhoz jutás alapjoga mellett, és felemeli szavát minden olyan intézkedés ellen, mely az újságíró – egyébként sarkalatos törvényben rögzített – jogainak sérelmével igyekszik ellehetetleníteni annak munkáját, így ezúton is felszólítja Kövér László házelnököt, hogy haladéktalanul vonja vissza a szabályt szegő újságírók kitiltását.

A törvényhozói munka átláthatósága, valamint a választópolgárok tájékoztatása közérdek, ezért kiemelten fontos, hogy az újságírók a lehető legnagyobb szabadság birtokában végezhessék munkájukat az állappolgárok széles körű és kiegyensúlyozott tájékoztatása érdekében.