2012. május 14.

Médiatörvény: benyújtották a módosítási javaslatot

Az Alkotmánybíróság decemberi határozatának megfelelően beterjesztette a médiaszabályozás módosítására irányuló javaslatát a közigazgatási miniszter.

Az Alkotmánybíróság decemberi határozatának megfelelően csütörtökön beterjesztette a médiaszabályozás módosítására irányuló javaslatát a közigazgatási és igazságügyi miniszter.

Az Alkotmánybíróság decemberi határozatának megfelelően csütörtökön beterjesztette a médiaszabályozás módosítására irányuló javaslatát az Országgyűlésnek a közigazgatási és igazságügyi miniszter - írja az emasa.hu.

A javaslat nyomán módosul a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól (Smtv.) és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény (Mttv.) információforrások védelmére vonatkozó rendelkezése. Azaz az újságíró vagy a szerkesztőség nem lesz kötelezhető az informátora felfedésére. A büntetőeljárási törvény kimondja ugyanakkor, hogy a bíróság kötelezheti a sajtó munkatársát az informátor felfedésére, ha ez egy súlyos bűncselekmény kiderítéséhez nélkülözhetetlen, és a bizonyíték mással nem pótolható. Módosul a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény is, amely a lefoglalás szabályait igazítaná a vallomástétel megtagadásának szabályaihoz, valamint a vallomástételre kötelezéssel szembeni fellebbezést szabályozná.

Az Alkotmánybíróság tavaly decemberi határozatában kifogásolta, hogy az Smtv. egyes passzusai a tartalomszolgáltatók mellett a sajtótermékekre is vonatkoztathatók. A testület úgy ítélte meg, hogy a médiahatóság így túl nagy kontrollt gyakorolhat. A módosítás szabályozza, hogy az Smtv. mely paragrafusai nem alkalmazhatók a jövőben a sajtótermékekre.

Szinte teljes egészében módosul az Mttv. média- és hírközlési biztosról szóló, az Ab által szintén kifogásolt fejezete. A testület a biztos túlzott beavatkozási lehetőségeit a média esetében a sajtószabadság szükségtelen korlátozásának tartotta. Ennek értelmében jogkörei csak az elektronikus hírközlésre vonatkozóan maradnak fenn.