Szalay Dániel 2013. május 31.

Még mindig veszteséges az EST MEDIA

Az első negyedévben az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 100 millió forint, konszolidált adózott vállalkozási eredménye -91 millió forint volt.

Az idei év első negyedévében az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 100 millió forint, míg konszolidált adózott vállalkozási eredménye -91 millió forint volt. Heteken belül leszállíthatják az alaptőkét.

2013. I. negyedévében a Társaság konszolidált árbevétele 100 millió forint volt, ami 113 millió forinttal maradt el az előző év azonos időszakának konszolidált árbevételétől. A Q1-es konszolidált üzemi szintű eredmény és EBITDA a 2012-es azonos időszaki adatokhoz képest 84, illetve 80 millió forinttal javult, köszönhetően a reorganizációval elért költségcsökkentésnek. A 2013. I. negyedéves konszolidált adózott eredmény 67 millió forinttal és 42 százalékkal kedvezőbb mint a 2012. évi azonos időszaki adat.

A cégcsoport közleménye emlékeztet rá: a céget terhelő nagyhitelek refinanszírozására tett eredménytelen erőfeszítések után a 2012 augusztus végén értékesítették a Sziget Kft.-ben meglévő egyik, 49 százalékos üzletrészüket. Ezzel egyidejűleg 2014. július 16-ig tartó vételi jog került alapításra az értékesített részesedésre. "A vételi jog egyoldalú nyilatkozatunkkal lesz gyakorolható, a vételár pedig mintegy 830 millió forintnak a vételi jog gyakorlásáig terjedő időszakra eső kamataival növelt összege lesz. Az EST MEDIA Nyrt. mindemellett 2 százalékos szavazati joggal rendelkező tulajdonosa maradt a Sziget Kft.-nek, ezzel biztosítva a rálátást a cég ügyeire a vételi jog időtartamára".

A 49 százalékos Sziget részesedés értékesítésével az EST MEDIA cégcsoport Média Üzletágát, illetve annak egyes elemeit különféle zálogjogokkal és egyéb szokásos biztosítékokkal terhelő nagyhitelek megszűntek. A Média Üzletágnak így egyetlen nagyhitelezője maradt, az EST MEDIA Nyrt., amely a mintegy 2,8 milliárd forintnyi követelésével eddig is – akár az összeg, akár a nagyságrend tekintetében – magasan a média tevékenység és az event akvizíció legnagyobb finanszírozója volt. A reorganizáció zárószakaszában így kiemelt fontosságú a finanszírozások megszűnésével felszabaduló eszközök olyan új operatív struktúrába rendezése, amely egyaránt biztosítja majd a Média Üzletág termékeinek eredményes működését és az anyavállalat hitelezői érdekeinek védelmét.

Alaptőke leszállítás lesz?

Az eredményeket bejelentő közlemény megemlíti, hogy a cég egyedi saját tőkéje a jegyzett tőke kétharmada alá csökkent, így a tőkehelyzet rendezése vált szükségessé. Ennek érdekében az Igazgatóság 2013. június 14-re rendkívüli közgyűlést hívott össze, melynek napirendjén szerepel az alaptőke leszállítása.

A reorganizációs lépések – elsősorban a veszteséges üzletágak leépítése – és a reklámpiac historikus ciklikusságából adódóan leggyengébb első negyedévi költések miatt a 2013. I. negyedéves konszolidált árbevétel a 2012-es azonos időszak adataihoz képest csökkent. A reorganizáció keretében 2011. III. negyedévben új tőke bevonására, hazai és nemzetközi akvizíciókra is sor került. "Ez a megelőző évek üzemi veszteségeinek fedezésén túl a bizonyítottan sikeres program guide tevékenységhez való visszatérést, és egyben a terjeszkedést is elősegítette." A cégcsoport programkalauz termékei három országban, a 40 milliós magyar, román és bolgár piacot lefedve, platform-függetlenül elérhetőek.

Így nyilatkozott Pankotai Csaba, az EST MEDIA Nyrt. vezérigazgatója a 2013. év I. negyedévéről és az elkövetkező időszakról:

„2012 során az EST MEDIA portfóliójában – a 2011 során meghatározott reorganizációs programnak megfelelően – teljes leépítésre, illetve értékesítésre kerültek a nem média jellegű tevékenységek és vállalatok. 2013 első negyedévében befejeződött ezeknek a folyamatoknak a lezárása, aminek egyik külső jele volt, hogy a Társaság központja új, a lecsökkent méretnek és tevékenységnek jobban megfelelő irodaházba költözött. Emellett az egyedül megmaradó média üzletágban is történt néhány jelentős esemény. Az év első három hónapja tradicionálisan a leggyengébb periódus a teljes iparág számára, de 2013 első negyedéve a korábbi éveknél és az előzetesen vártnál is nagyobb visszaesést hozott, valamint jelentősen romlottak az egész évre vonatkozó reklámpiaci előrejelzések is. Ezért alapos mérlegelés, kalkulációk és a magyarországi médiapiac átfogó elemzése után a menedzsment az EXIT magazin kiadásának felfüggesztése mellett döntött. Ezzel nőtt a meghatározó márkák fenntarthatósága és lehetővé vált a beszűkült erőforrások fókuszáltabb, hatékonyabb felhasználása.

Ennek is eredménye, hogy hosszas előkészítő munka után áprilisban piacra kerültek a Pesti Est és az országos Est Lapok programkalauzok megújult nyomtatott verziói. A változás lényege a jelentős elmozdulás a programlisták irányából az értékesebb cikkek, kritikák, és vizuális tartalom felé, valamint a nyomtatott, az online és a mobil platformok szorosabb egymásra épülése. Ehhez kapcsolódóan az EST MEDIA mobil megoldásának, a mobilEST-nek az új verziója is hamarosan letölthető lesz a legfontosabb iOS és Android operációs rendszereken, és a második negyedév során érkezik a teljesen átalakított est.hu is, immáron optimalizált, készülék felismerő formátummal. Ezekkel a lépésekkel a cégcsoport tovább halad a 2011-ben meghatározott reorganizációs úton, és az aktuális társadalmi és életmód változásoknak megfelelő irányba fejleszti jól ismert és kedvelt márkáit. A második negyedév elejétől új szakember irányítja a cégcsoport jól ismert program kalauz márkáinak magyarországi reklám- és szponzorációs tevékenységét. Az új vezető alapvető feladata az értékesítési tevékenység megerősítése, és hatékonyságának növelése, amit részben a tevékenység átszervezése révén, részben a cégcsoport által gondozott multiplatform out-of-home médiaeszközök piaci pozícionálásának megváltoztatásával érhet el. Örömmel számolhatunk be róla, hogy már az új menedzser belépése óta eltelt rövid időszakban is számos, a lefektetett célok irányába mutató változás történt az értékesítés területén. Az előrejelzések szerint ezek eredménye akár már a második negyedévben megmutatkozhat a média tevékenység bevételeiben.”