2014. szeptember 12.

Megfúrná a kormány a nagy tévék terjesztési bevételeit

Jövő évtől sem lehet terjesztési díjat kérni a nagy csatornákért – hacsak a kormány másként nem rendeli.

Jövő évtől sem lehet terjesztési díjat kérni a nagy csatornákért – hacsak a kormány másként nem rendeli.

Hiába számítottak arra a nagy televíziótársaságok, hogy legnagyobb adóik sugárzásáért a törvényi tiltó határidő lejártát követően – az a digitális átállással összefüggésben 2014. december 31. - pénzt kérjenek a kábelszolgáltatóktól. (A TV2 még múlt heti sajtóeseményén is említette, hogy jövőre már számol ezzel a bevételi forrással.) Az Országgyűlés elé ma került az a törvényjavaslat, melynek 43-44.§-a szerint a jelentős befolyásoló erejű (JBE) lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért (igen, ez az RTL Klub és a TV2, bár a Médiatanács határozatban mást is mondhat) járó programdíj fizetésének szabályait rendeletben állapítsa meg. Amíg ez a rendelet nem születik meg, a szolgáltatókat eltiltja a díjszedéstől. (A rendelet megalkotására a törvényjavaslat nem szab határidőt a kormánynak.)

Az indoklás szerint a programdíj az előfizetői díjakra, valamint a médiaszolgáltatók és a műsorterjesztők piacára is kedvezőtlen hatással lehetne, ezért vonja saját hatáskörbe a kormányzat.

A „hagyományosan előfizetési díj megfizetése nélkül hozzáférhető” adókra a kiemelten nagy jelentőséggel bíró események kapcsán is hivatkozik a tervezet. Ebben a körben egyébként új elemként megjelenik az „általánosan elismert egyedi kulturális jelentőséggel bír а lakosság számára, így különösen а kulturális önazonosság erősítésében” kitétel is, mint a kiemelt fontosság egyik ismérve.

A salátatörvényben ezen kívül is szerepelnek a médiát érintő kitételek:

Pontosították az analóg lineáris médiaszolgáltatási jogosultság meghosszabbításának határidőit: az erre vonatkozó kérelmet továbbra is a lejárat előtt 14 hónappal kell benyújtani, a Médiatanács pedig a lejárat előtt legkorábban 4 hónappal, legkésőbb 2 hónappal hozza meg döntését.

Amennyiben а kiadó nyomtatott sajtótermékét а nyomtatott sajtótermékkel teljes mértékben megegyező tаrtаlmú digitális másolatként teszi interneten elérhetővé, az internetes tartalmat а nyomtatott sajtótermék másolatának kell tekinteni, és azt külön internetes sajtótermékként nem kell bejelenteni.