2014. október 29.

Megtévesztő tévéreklámok miatt bírságolták a Telekomot

A GVH szerint a Magyar Telekom az üzletfelek megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adott üzleti díjcsomagjai áráról. A bírság 90 millió forint.

A GVH döntése szerint a Magyar Telekom 2013 őszén az üzletfelek megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adott üzleti díjcsomagjai áráról. A bírság 90 millió forint.

A Telekom 2013. október 1. és november 17. között a Next Business XL, illetve Next Business M üzleti mobildíj-csomagokat televíziós reklámokban népszerűsítette.

A megcélzott kis- és középvállalkozások arról kaphattak tájékoztatást a reklámfilmekben, hogy ha a Next Business XL, illetve M díjcsomagot választják, akkor a feltüntetett havidíjért – 14.990 Ft-ért és 9.990 Ft-ért – a meghatározott tartalmú szolgáltatást vehetik igénybe.

A GVH közleménye szerint megállapította, hogy ez nem felelt meg a valóságnak, mivel

  • a tévéreklámokban feltüntetett ár csak a negyedik és az azt követő SIM kártyákhoz tartozó előfizetésekre vonatkozott,
  • a reklámokban feltüntetet árnál magasabb árat alkalmazott a szolgáltató, ha az üzletfél csak egy, kettő vagy három SIM kártyához kapcsolódóan kötött előfizetési szerződést,
  • a reklámokban feltüntetett ár akkor sem minden előfizetés esetén érvényesült, ha az üzletfél négy vagy annál több előfizetést kötött,

azonban a reklámok e további információkat tartalmazó elemei – a televízióreklám sajátosságaiból adódóan – az időkorlát, a gyorsan pergő képek és a kisebb betűméret miatt nem váltak az üzletfelek számára érthető üzenetté.

A GVH a bírság kiszabásakor a tévéreklámok költségeire alapozott, súlyosító és enyhítő körülmények figyelembevételével.

Súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

  • a jogsértő üzleti gyakorlat az üzletfelek széles körét érte el,
  • a Telekomot az elmúlt 5 évben egy alkalommal már elmarasztalta a GVH a jelen ügyben alkalmazott reklámtörvénybe ütköző magatartás tanúsítása miatt.

Enyhítő körülményként értékelte, hogy

  • az üzletfelek szerezhettek helytálló vagy teljesebb információt más forrásokból a döntésük meghozatala előtt.