2010. december 10.

MÚOSZ: gáz a tervezet

A nyilvánosság egészét fenyegeti az új médiatörvény a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnökségének állásfoglalása szerint.

A nyilvánosság egészét fenyegeti az új médiatörvény a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnökségének állásfoglalása szerint. Szerintük a tervezet a nyilvánosság legfőbb elemét, a médiát egy alkotmányosan eleve kifogásolható konstrukciójú hatóság jogkörébe vonja, s ezzel a demokratikus nyilvánosság egészét fenyegeti

Szerintük a tervezet a nyilvánosság legfőbb elemét, a médiát egy alkotmányosan eleve kifogásolható konstrukciójú hatóság jogkörébe vonja, s ezzel a demokratikus nyilvánosság egészét fenyegeti – figyelmeztet az elmúlt fél év médiaszabályozási folyamatát élesen bíráló állásfoglalásában a MÚOSZ saját honlapján.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége figyelemmel kíséri a 2010 júniusa óta tartó médiaszabályozási folyamatot, s mind tendenciájában, mind konkrét megnyilvánulásában alapvetően elutasítja azt - írják.

A közmédia és a médiafelügyelet intézményeit alapjaiban átalakító tervezet visszavonását és az alkotmányossági aggályokat is felvető törvényelemek – a sajtó szabadságának európai normái alapján történő – újragondolását javasoltuk. A jogalkotók a törvényt párbeszéd és lényegi módosítás nélkül szavazták meg. Ezután a MÚOSZ – „A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról” címmel elfogadott [2010. évi LXXXII.] törvény rendelkezéseivel szemben – az Alkotmánybírósághoz fordult, kifogásolva a médiaigazgatás struktúráját, működési rendjét.

Másfelől sértve érzik azt az alkotmánybírósági határozatot, amely kimondja, „a rádió és a televízió alkotmányos működésének feltételeként a törvénynek ki kell zárnia, hogy a közszolgálati rádióban és televízióban akár az állam szervei, akár egyes társadalmi csoportok a műsorok tartalmára meghatározó befolyást gyakoroljanak”.

A szövetség számos észrevétellel élt az úgynevezett médiaalkotmány – „A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló” [2010. évi CIV.] törvény – tervezetével kapcsolatban is. Ezeket az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságához eljuttatta. A november 22-én egyéni képviselői indítványként, a társadalmi egyeztetés mellőzésével beterjesztett részletszabályozással – „A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló” törvénytervezettel [T/1747] – kapcsolatban alapvető kifogásainkat még 2010. november 30-án elküldtük az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának. Erre válasz nem érkezett – írják.

A törvénytervezet a demokratikus nyilvánosság egészét sérti azzal, hogy a nyilvánosság legfőbb elemét, a médiát – a frekvenciagazdálkodás korlátai által nem érintett elektronikus médiára, a nyomtatott és az internetes sajtóra is kiterjedően – egy egyébként alkotmányosan eleve kifogásolható konstrukciójú hatóság jogkörébe vonja. Hasonlóképpen: a tervezet a média működésére vonatkozó hatósági korlátozásokkal a véleménynyilvánítás alkotmányos jogát sérti, e jog határait hatósági megítélés korlátai közé igyekszik szorítani. A sajtó egészét a független bíróságok ítélkezése alól „kiszervező”, vagy a bírósági jogosultságokat hatósági jogosítványokkal megkettőző, a média – adott esetben bírósági mérlegelés körébe tartozó – tartalmi kérdéseiben is hatósági jogköröket kreáló minden törekvés a demokratikus nyilvánosság, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának súlyos megsértése - hívja fel a figyelmet az elnökség.

Hamarosan Debrecenben is elindul a Taxify

15 órája

Már toborozza a sofőröket a Taxify és pár héten belül indul a szolgáltatás tesztüzeme Debrecenben - olvasható a lapunknak elküldött közleményben.