2016. július 08.

Oknyomozókat támogatnak

A Független Médiaközpont pályázatot hirdet szakmai tapasztalattal rendelkező újságíróknak tényfeltáró riportok készítésére.

Olyan új történetek – köztük helyi témák – feldolgozását kívánjuk támogatni, amelyek elsősorban az adatújságírás eszközeinek felhasználásával tárják fel a gazdasági és a társadalmi élet egyedi vagy rendszerszerű visszásságait. A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. július 31. - áll a honlapjukon is olvasható felhívásban.

Újságírók és szerkesztőségek egyaránt pályázhatnak. Fontos feltétel a szándéknyilatkozat, amelyben egy adott szerkesztőség kinyilvánítja, hogy megjelenteti a támogatás eredményeként elkészülő riportot.

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. Az értékelésnél fontos szempont lesz a tényfeltáró riport elkészítéséhez szükséges önálló kutatómunka mennyisége és alapossága, a téma társadalmi fontossága és megalapozottsága, eredetisége és újszerűsége, valamint bemutatásának érthetősége. Szintén sokat nyom majd a latban a kutatás során gyűjtött adatok és tények vizuális bemutatására tervezett eszközök változatossága, továbbá a költségvetés ésszerűsége és a feldolgozás ütemterve.

A riportok elkészítésére – a pályázat eredményhirdetésének napjától számítva – maximum négy hónap áll rendelkezésre.  Az eredményhirdetés várható időpontja: 2016. augusztus 15.

A téma összetettségétől és a feldolgozáshoz szükséges időtől függően egy-egy pályázat maximum 300.000 Ft összeggel támogatható.