2011. február 28.

Regionális jövőképek körkérdés I.: közösségeket építenek

A Matesz adatai alapján a megyei napilapok továbbra is a sajtópiac legstabilabb szegmense. Ennek kapcsán kérdeztük elsőként Lengyel Andrást.

A Matesz legfrissebb gyorsjelentése alapján a megyei napilapok továbbra is a sajtópiac legstabilabb szegmensét alkotják. Ennek kapcsán kérdeztük az érintett kiadók vezetőit, elsőként Lengyel Andrást, az Axel Springer csoport hirdetési igazgatóját. Szerinte a fiatalok megnyerésében nem feltétlenül a média típusa fontos, inkább a bevonódás megteremtése.

Milyen okokra vezethető vissza, hogy a megyei napilapok továbbra is stabilan teljesítenek?

A pozitív teljesítmény három alapvető okra vezethető vissza. Az első a kutatás és a folyamatos fejlesztések. A második a terjesztési, a hirdetési és a szerkesztőségi rendszerek harmonikus együttműködése. A harmadik a változó fogyasztói és hirdetői igényeknek való folyamatos megfelelés.

 

Lehet-e a hirdetési bevételben is érvényesíteni a stabil példányszámokat?

A megyei napilapok hirdetési összárbevételének visszaesése 2008-hoz viszonyítva nem több 26-27 százaléknál, ami a többi médiatípust vizsgálva jónak értékelhető teljesítmény. A stabilitás legfőbb oka a hirdetői oldal felől nézve a válság ellenére fejlődő termék, illetve a 2008-asnál magasabb olvasottság. A regionális termékek közül – az összes médiumot tekintve – a megyei lapok szenvedték el a legkisebb visszaesést mind a fogyasztó (néző, olvasó, hallgató), mind a hirdetők költése oldaláról. Ennek következtében a két évvel ezelőttihez képest e lapok jelentősége/részaránya minden egyes régióban 20-35 százalékkal tudott nőni.

 

Hogyan teljesítenek összességében (lapeladás + hirdetés) a lapok, mit jelentenek üzletileg a regionális kiadók számára?

Az Axel Springer cégcsoport számára kiemelt jelentősége van a megyei napilapoknak: feladatunknak érezzük a helyi, hiteles tájékoztatást és a szórakoztatás biztosítását, hiszen több megyében is jelen vagyunk, sokakhoz szólunk. Társadalmi szerepünk abban is áll, hogy aktivitásaink, írásaink révén regionális, helyi, kisközösségeket építünk, fokozzuk az interaktivitást olvasóinkkal.

 

Merre mozdulhat el a szegmens három-öt év távlatában?

Nem szívesen bocsátkozunk jövendölésekbe. Vélhetően a regionális lapok erősségei a jövőben is megmaradnak, minimális változással számolunk olvasói körben, a lehetőségeket kell keresnünk. Stratégiánkat a jövőben is az erősségeink és a lehetőségek közös bázisára építjük. Minden regionális médiacsatornán minden termékkel az olvasói és a hirdetői igények minél magasabb fokú kielégítésére kell törekedni, új irányokba kell nyitni.

 

Milyen szerepet játszik a digitalizáció, az internet a megyei lapok életében? Elviszi az olvasókat, vagy az interaktivitás révén inkább erősíti a hagyományos termékek pozícióját?

Más-más médiacsatornák, más-más funkcióval és fogyasztói attitűdökkel, igényekkel. A hirdetői és az olvasói szegmensben is integrált megoldásokkal, a sajátosságaik kiaknázásával az internet és a sajtó egymás erősítését szolgálja.

 

Mi a helyzet a fiatalokkal, felkelthető az érdeklődésük a lapok iránt, vagy őket eleve az internetes fejlesztésekkel akarják megnyerni?

Szerencsére ma már az iskolákban a média tantárgy. Nem elégszünk meg azonban ennyivel. Az Axel Springer cégcsoport régóta kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra. A Sajtó és tanulás (Séta) program résztvevőjeként a középiskolások olvasásra nevelését szeretnénk támogatni. A fiatalokkal az írás szépségeit is szeretnénk megismertetni, a legjobb cikkeiket csütörtökönként közöljük a lapjainkban. Nyomda- és szerkesztőséglátogatásokat szervezünk a projektbe bekapcsolódó diákok számára, újságíró és szerkesztő kollégáink rendszeresen segítik az ifjúság munkáját. A legjobbak jutalomkirándulásban részesülnek. A Sétához hasonlóan a Lapot a diákoknak! (Ladik) program is nagy népszerűségnek örvend, mely az általános iskolás, a 7. és 8. osztályos tanulóknak szól. Játékos vetélkedőket szervezünk nekik. Idén 17 megyei és egy határon túli csapat vesz részt a vetélkedősorozatban. A fiatalok megnyerésében nem feltétlenül a média típusa az elsődleges szempont, inkább a bevonás a fontos, a nyomtatott, a digitális és az elektronikus médiumok harmóniájára építve.

 

Az interjú teljes terjedelmében elolvasható a március 2-án megjelenő friss Médiapiacban, a többi megyei lapkiadó vezetőivel készült interjúkkal együtt.

Címkék: axel springer