2015. május 05.

Reklámadó: itt a módosító javaslat

Jelen állás szerint a 100 millió forintnál kisebb adóalappal rendelkezők örülhetnek.

Megjelent a Kormany.hu-n a reklámadóról, illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényeket módosító javaslat.

A 100 millió forintot meg nem haladó adóalaprész után nulla százalék marad a reklámadó mértéke, az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után pedig 5,3 százalék lesz valamennyi adóalany esetén, derül ki a Kormany.hu-n hétfőn közzétett módosító javaslat szövegéből.

A reklámadóról, illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényeket módosító javaslat alapján a reklám-közzététel adóköteles megrendelése után alkalmazandó 20 százalékos adó 5 százalékra mérséklődik.

Az adómértékek változása a törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Jelenleg – átmeneti szabályként – a 2014-ben kezdődő adóév adóalapját csökkenteni lehet az előző évek elhatárolt veszteségének 50 százalékával, ha a 2013. évi adózás előtti eredmény nulla vagy negatív volt. A módosítás alapján az a vállalkozás is élhet az adóalap-csökkentéssel, amelynek a 2013-as üzleti évi adózás előtti eredménye pozitív volt. Emellett a javaslat lehetővé teszi, hogy a reklám-közzétevő a 2014-ben és a 2015-ben kezdődő adóévben egyaránt alkalmazhassa az új adómérték-rendelkezést.

Az új adómértékeket a javaslat hatálybalépésének napjától számítva az adóalap – napi időarányosítással megállapított – időarányos részére kell alkalmazni.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 2015. január 1-jétől akként módosult, hogy a reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költségek minden egyéb feltételtől függetlenül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő (így adózás előtti eredményt csökkentő) költségeknek minősülnek, ha azok adóévi összege a 30 millió forintot nem haladja meg. A javaslat szerint a társasági adó alanyai ezt a rendelkezést a 2014-ben kezdődött adóévükhöz kapcsolódó társasági adókötelezettség megállapításakor is figyelembe vehetik.

 

A reklámadóval kapcsolatos korábbi írásaink itt érhetőek el:

https://www.mediapiac.com/cimke/reklamado

Forrás: MTI
Címkék: adó reklámadó