Negyedszer választották elnöknek Kovács Tibort. Több területen is közös szakmai fellépést szorgalmaznak.

A közgyűlésen a vezetőség beszámolt az elnökség elmúlt évben végzett munkájáról, az írott sajtó gazdasági- és jogi környezetét érintő változásokról. A közgyűlés elfogadta az elnökség éves jelentését, a 2017. évi zárszámadást, valamint a 2018. évi költségvetési előirányzatot. Az Egyesület ezúton is köszöni az előző Elnökség tagjainak munkáját - írják.

A közgyűlésen megválasztott új vezetőség tagjai:

Elnök:

Kovács Tibor

Az elnökség tagjai:

Andacs Botond (Index.hu Zrt.)

Bulyáki Iván (Mediaworks Hungary Zrt.)

Fári István (Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.)

Fodor István (Inform Média Lapkiadó Kft.)

dr. Király Mária (Ringier Axel Springer Magyarország Kft.)

Óhidi Zsuzsanna (Marquard Media Magyarország Kft.)

Szabó György (Central Médiacsoport Zrt.)

Szauer Péter (HVG Kiadó Zrt.)

Az Elnökség póttagjai:

Demcsák Lajos (Piac és Profit Kiadó Kft.)

Göbölyösné Mátrahegyi Anna (Médiapiac Kft.)

Felügyelő Bizottság Elnöke:

Turi Árpád (Mediaworks Hungary Zrt.)

Felügyelő Bizottsági tagok:

Dobricza Gabriella

Kálmán Erika (Inform Média Lapkiadó Kft.)

Az elmúlt év eseményeinek és eredményeinek ismertetése mellett a közgyűlésen résztvevő tagvállalatok képviselőinek egyetértésével megfogalmazódtak a 2018-as év legfontosabb célkitűzései is.

Kiemelt feladat volt és a jövőben is nagy hangsúlyt kap a kiadói szakma felkészítése a megváltozott adatvédelmi szabályozásra való tekintettel. Az MLE, a kiadók számára készített adatvédelmi iratminta csomaggal, tagoknak nyújtott DPO szolgáltatással és kedvezményesen elérhető adatvédelmi biztosítási csomaggal eddig is segítette az átállást, a továbbiakban is ellátja a GDPR kapcsán felmerülő ágazati szintű szakmai képviseletet és ágazati kódex készítésébe kezd - teszik hozzá.

A következő időszak további fontos és kiemelt feladataként fogalmazták meg, hogy a minőségi lapterjesztés fenntarthatósága érdekében közös lépéseket tegyenek az érintett felek, a minőségi kézbesítés, a rugalmas, megbízható és kiszámítható terjesztési szolgáltatás biztosítása érdekében. Mint írják, a tagvállalatok körében végzett felmérés alapján a kiadói értékláncban a terjesztés területén van a legnagyobb bizonytalanság, a terjesztési környezet jövőjét illetően, mely kapcsán szükséges az ágazati érdekképviselet.

A közgyűlésen szintén szó esett arról a tendenciáról, miszerint az utóbbi időben feltűnően nehezebb a dolguk azoknak az újságíróknak, akik be akarnak számolni a közérdeklődésre számot tartó eseményekről.

Jelentősen romlott a közintézmények, közszereplők válaszadási hajlandósága, a nyilvános rendezvények látogathatósága, és megnőtt az újságírók iránt indított eljárások száma. Az MLE a 2018-as országgyűlési választásokra készülve, a médiaszereplők számára irányelveket bocsátott ki, mellyel támogatja a felelős, etikus és elszámoltatható újságírási normák betartását.

Az MLE továbbra is elítél mindenfajta diszkriminációt, amely az etikus újságírás kereteit betartó újságírókat/sajtómunkatársakat a törvény által előírt feladatteljesítése során bármilyen módon akadályozza, vagy lehetetlenné teszi.

A társszabályozás intézményének működtetésével kapcsolatban is számot vetett a kiadói közösség: a panaszok számában emelkedést látnak, ami mutatja, hogy az olvasóközönségnek vannak elvárásai az újságírással szemben, és növekedett az MLE, mint társszabályozásban eljáró szervezet iránti bizalom is. A soron következő időszakban ezzel kapcsolatban fontosnak tartja a kiadói közösség azt is, hogy értékelje az eddigi munkát, annak érdekében, hogy az etikai szempontok, a helyes és helytelen módszerek, a sajtóval kapcsolatos szakmai viták mindennapjainak részévé váljanak és erősíthessék a sajtó szabadságát és minőségét, ezáltal tovább nőhet a társadalom bizalma a felelős írott sajtó iránt - írják.