Rendhagyó kiadvánnyal jelentkezett Kertész Éva egészségügyi szakújságíró és a Hungaropharma. A 21 Nő az egészségügyért című album az egészségügyben dolgozók elé kíván pozitív példákat állítani és felépíteni azokat a hidakat, amelyek segítségével az ágazat működése is korszerűvé és hatékonnyá válhat. A szerkesztővel a kiadvány hátteréről beszélgettünk.

Mi volt a kiadvány elsődleges célja?

A közelmúltban több nemzetközi cikk is megjelent a nők szerepéről a pharma szektorban. A gyógyszerágazatban eleve több nő szerepel, mint például az informatikában, vagy akár az orvosok között. Foglalkozni akartunk a nőkkel és foglalkozni akartam az egészségüggyel. Az egészségügyet rengeteg irányból kritika éri, ráadásul joggal. Ritkán fordul elő, hogy valaki azzal az élménnyel jön ki egy egészségügyi intézményből, hogy megkapta, amire szüksége volt, beleértve azt az információt is, amitől nyugodtan tud aludni.

Minden szinten a negatív kommunikáció uralkodik, a szenzációéhség korában ez tud jobban hatni. De meggyőződésem, hogy nem visz előre. Az egészségügy dolgozóit ugyanúgy befolyásolja a negatív kommunikáció, mint az olvasót: ha folyton azt hallja, hogy mennyire terméketlen az ő munkája, mennyire fölöslegesen tesz bele energiát, akkor tudatosan vagy tudattalanul, de errefelé fog tartani. Nem fogja leválasztani az egyéni munkáját az ágazat munkájának megítéléséről. Elérkeztünk ahhoz a kritikus ponthoz, ahonnan – akár az állami, akár a magánszektorban, de – már nyilvánvalóan építkezésre van szükség, és ehhez pozitív mintákat kell felmutatnunk.

És bár a XXI. századról beszélünk, a hazai egészségügyi ellátás nem a XXI. századot mutatja, sokkal inkább visszavisz a XX. századba, gyakran annak is az első felébe. Az ágazat olyan szeleteit akartam összegyűjteni, amelyek nem a múltat konzerválják, hanem amelyektől a jövője függ. Ezért kerültek bele olyan intézmények képviselői, olyan személyek, akik ha jól teszik a dolgukat, a XXI. század egészségügye jól fog működni.

Amikor ezt a 21 nőt összegyűjtöttem, pontosan arra törekedtem, hogy minél szélesebben tekintsünk a gyógyszerágazatra és kimazsolázzuk azokat a szereplőket, akik vezetőként, döntéshozóként előremutató munkát végeznek.

Kiknek szeretne példát mutatni a kiadvány?

A Hungaropharma, átlátva az ügy jelentőségét, felajánlotta, hogy az ügyfélkörének – a gyógyszerészeknek és a gyógyszeriparban dolgozóknak – eljuttatja a kiadványt. Így épp azokra fókuszál, akik számára elsődlegesen példát kíván mutatni. Érezzék jól magukat egy kicsit, érezzék úgy, hogy az ő munkájuk megbecsült. Lássák, hogy a munkatársukat, főnöküket Nánási Pál lefotózta, hiszen ez presztízst jelent, és bízunk abban, hogy mindenki megtalálja majd azt a történetet, ami az ő munkáját, hétköznapjait jobbá teszi.

A kiadvány nagyon szép kiállítású, látványos nyomdai anyag. Lesz online felülete is, ahol szélesebb közönséghez eljuthat?

Igen, készül a Facebook-oldala, ahol megjelennek majd interjú részletek és fotók. Mivel fontosnak tartjuk ennek a 21 fős csapatnak a jelenlétét az egészségügyben, ezért tervezzük egy önálló weboldal létrehozását is.

A résztvevőknek mi volt az első reakciója?

Mindenki az elejétől a végéig átérezte a kiadvány jelentőségét és megértette, hogy miről van szó: egyrészt hogy nyíltan és őszintén megmutassanak egy darabot önmagukból, másrészt hogy megosszák a vezetői tudásukat. Minden egyes sztori egyfajta ars poetica is, arról szól, hogyan válik valaki kezdő szakemberből vezetővé.

Egyéb egészségügyi kiadványokban gondolkodnak még? Hol vannak olyan rések, amelyeket érdemes lenne betömni?

A kiadvány egyik tanulsága az volt, hogy bár ezek az emberek egy ágazaton belül dolgoznak, nem feltétlenül tudnak mélységeiben egymás munkájáról, annak ellenére, hogy ezek a láncszemek összekapcsolódnak. Ilyen kommunikációs rések még azonosíthatóak az egészségügyben, amikor két nagyon fontos szereplő nem tud összekapcsolódni, nincs meg az az információs híd, amin keresztül akár maga a beteg biztonságosan át tud sétálni egyik szereplőtől a másikig. Tervezzük ilyen hidak építését. Az információhoz jutás egyre inkább hatalom lesz. Ennek ma már megvannak - és a magyar egészségügyben is gyorsan épülnek - a technikai feltételei. Lassan már egy gombnyomással lehetővé válik az adott beteg diagnosztizálását és kezelését hatékonnyá tevő minden információ lekérése, de még nem használjuk. És nem is fogjuk használni, amíg a szereplők össze nem kapcsolódnak, a szinergia meg nem teremtődik.

 

A Hungaropharma részéről Dr. Feller Antal vezérigazgató és Csehi Marianna kommunikációs és marketingvezető válaszolt a kiadvánnyal kapcsolatos kérdéseinkre.

Mi motiválta a kiadvány támogatását? Mi volt az első reakciójuk a megkeresésre?

Nagyon örültünk a felvetésnek, hiszen pont az ilyen kezdeményezések azok, melyek támogatják a Hungaropharma azon törekvését, hogy edukációval és szemléletformálási eszközökkel álljon partnerei rendelkezésre. Olyan eszközökkel, melyek elsősorban a járóbeteg-ellátásban oroszlánrészt vállaló gyógyszerészeket támogatják a beteg-edukációs tevékenységükben, a magyar lakosság egészségtudatosságának, egészségértésének fejlesztésében. Mindig kellenek a példaképek, a pozitív életutak, főleg egy olyan szakterületen, ahol túlnyomó többségben nők dolgoznak.

Hogyan illeszkedik egy ilyen kiadvány a vállalat kommunikációs tevékenységéhez: mennyiben üzleti befektetés és mennyiben a társadalmi felelősségvállalás része?

Nem hiszünk az üzleti szempontokat mellőző társadalmi felelősségvállalásban. Csak akkor tudunk fenntartható módon aktív szereplői lenni közösségünknek, ha „megmaradunk a kaptafánál”, azaz a gyógyszeriparnál, és azon belül is a gyógyszerészek és a jövő gyógyszerészeinek támogatásánál.

Miért épp ilyen formátumban gondolkodtak?

A gyógyszer-kereskedelem egy a szó pozitív értelmében vett konzervatív iparág. Ezért olyan eszközökkel operálunk, melyek magas minőséget képviselnek, mély tartalmat hordoznak és a szereplők számára könnyen elérhetőek.

Hogyan fogják felhasználni a kiadványt a Hungaropharma kommunikációs tevékenységében? Kik a célcsoport, kikhez juttatják majd el az anyagot?

A gyógyszerpiac szereplőinek, a fekvő- és járóbeteg-ellátásban dolgozó gyógyszerészeknek, a jelentős hazai gyártóknak és forgalmazóknak, valamint a gyógyszerészhallgatóknak juttattuk el a kiadványt.

Milyen tapasztalatokat szereztek a kiadvány összeállítása során?

Ismét beigazolódott, hogy minden siker mögött óriási teljesítmény áll. Ebben az iparágban nem lehet tudatosság és szakmai tudás nélkül érvényesülni, valamint minden esetben az egészség megőrzését, a beteg gyógyulását kell az első helyre tenni.

Terveznek-e hasonló, tartalomközpontú projekteket a jövőben is?

Igen, hiszünk abban, hogy az értékközpontú projektek lehetnek csak célravezetőek.

 

A cikk szerzője Csillag Zoltán

Nézze meg Csillag Zoltán teljes profilját a Ki Kicsoda? oldalunkon.