2013. szeptember 20.

Így alakul a képernyők előtt töltött szabadidő

A Magyar Ifjúság 2012 kutatás szerint egyre több időt töltenek a fiatalok televíziózással, de az internet súlya is közel azonos a médiafogyasztásukban

A Magyar Ifjúság 2012 kutatás szerint újra egyre több időt töltenek a fiatalok televíziózással, de az internet súlya is közel azonos a médiafogyasztásukban.

A Kutatópont vezetésével készült Magyar Ifjúság 2012 kutatás szerint a 15-29 éves korosztály egyre több időt tölt passzívnak tekinthető tevékenységekkel az otthonában: míg a sport, az olvasás, vagy a barátokkal töltött idő csökken, a televíziónézés és az internetezés egyre több időt köt le. Az idősoros adatok szerint (a kutatást 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban is elvégezték) a 2008-as átmeneti csökkenés után újra a 2004-es szint körül alakul a televíziós műsorok fogyasztására fordított idő.

Televíziózásra fordított idő a fiatalok különböző korcsoportjaiban, 2004-2012 (perc; a hétvégi érték két napra vonatkozik)

Hétvégén Hétköznap
Korcsoport 2004 2008 2012 2004 2008 2012
15-19 235 181 210 143 107 120
20-24 208 174 204 134 105 120
25-29 202 168 210 130 104 120

(Megj.: A táblázatban szereplő értékek a kutatásból származó, önbevalláson alapuló számok, így a hivatalos közönségmérés számaival közvetlenül nem hasonlíthatóak össze.)

A televízióhoz hasonló súlyt kap az internet is: a legfiatalabb korcsoport már éppen annyi időt tölt a hálózaton, mint a tévé képernyője előtt. (A kutatás módszertana szerint a webes újságolvasás, rádióhallgatás, tévénézés a megfelelő médium alatt kerül beszámításra, így a tényleges internethasználat időtartama még ennél is magasabb.)

Médiafogyasztásra fordított idő a fiatalok eltérő korcsoportjaiban (perc)

Korcsoport 15-19 20-24 25-29
Időszak Hétköznap Hétvége Hétköznap Hétvége Hétköznap Hétvége
Televízió 120 210 120 204 120 210
Internet 120 210 120 192 96 156

 

Érdekes megállapítás még, hogy minél fiatalabb a válaszadó, annál hitelesebb tájékozódási csatornának tekinti a televíziót és az internetet egyaránt, míg az újságok és a rádió a legfiatalabbak esetében már valamivel kevésbé számítanak megbízhatónak.

A kutatás emellett megerősíti az olyan ismert tényeket, mint a párhuzamos médiafogyasztás, a többképernyős életmód és a konvergencia.

A kutatási program 8000, 15-29 év közötti válaszadó megkérdezésével készült 2012. szeptember és november között; a 15-29 év közötti népességre területileg, településtípusonként, korcsoportok és nemek szerint reprezentatív.

A teljes tanulmánykötet, amely itt érhető el, a médiafogyasztás mellett számos egyéb területet is felölel, mint például a családalapítás, az oktatásban és a munkaerőpiacon való részvétel, a mobilitás, a civil aktivitás vagy épp az önpusztító magatartásformák.