2010. december 29.

Új törvényt követelnek

Még a kihirdetés előtt vonják vissza a december 21-én elfogadott médiaszabályokat – követelik a Nyilvánosság Klub által közzétett közleményben.

Még a kihirdetés előtt vonják vissza a december 21-én elfogadott médiaszabályokat – követelik a Nyilvánosság Klub által közzétett közleményben.

A Kiáltvány az alkotmányos és emberi jogokat biztosító médiatörvényért címet viselő, az Országos Sajtószolgálat útján közzétett anyagban az államfőhöz, a házelnökhöz, a kormányhoz és „valamennyi honfitársunkhoz” fordulnak, követelésüket alkotmányos és emberi jogaik biztosításával indokolják.

Egyben követelik a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítását, a szakmai szervezetek bevonását a médiaszabályozás folyamatába, politikailag független médiatanács megválasztását és a médiahatóság elnökének legfeljebb négy évre történő kinevezését, a szakma által delegált ellenőrző hatóság (Felügyelő Bizottság) és szakmai képviselet biztosítását, a kilátásba helyezett bírságok ésszerűsítését, a médiatanács által hozott döntések felülvizsgálati és fellebbezési lehetőségét a bíróságon, valamint döntést megelőző végrehajthatóság eltörlését.

Igényeik között szerepel az írott és elektronikus sajtó kivonása a törvény hatálya alól; a lineáris elektronikus média függetlensége; az online, az írott és az audiovizuális sajtó, valamint a földi és online terjesztésű műsorsugárzás megkülönböztetése, a különböző közszolgálati hírszerkesztőségek függetlensége.

A nemzeti hírügynökség mint kizárólagos hírgyár léte veszélyezteti a különböző közszolgálati médiatípusok közötti különbségeket, a szerkesztői szabadságot és vele az objektív tájékozódáshoz való jogot - áll a rendszerváltás idején a szabad sajtó erősítésére létrehozott szervezet közleményében.

Hozzáteszik. követeléseiket a törvények kihirdetését megelőzően kérjük teljesíteni. Amennyiben ezek nem teljesülnek, véleményüknek további – nem részletezett - akciókkal kívánnak hangot adni.