2007. 10. szám | Technológia

Az olcsó papír kora valószínűleg véget ér

Egyre ritkábbak a speciális ajánlatok, és a listaárak is emelkedni fognak
A lapkiadók számára minden ősszel az egyik legfontosabb kérdés, milyen papírárakkal számolhatnak a jövő évi büdzsében. Az M-real magyarországi képviseletének nemrégiben kinevezett vezetői átlátható, konzisztens árképzést ígérnek, ám azzal együtt az árak emelkedését jelzik előre.

munkatársunktól szerk@lapkiadas.hu


Méhész Loránd, az M-real Kft. ügyvezető igazgatója és Beáta Süleová értékesítési vezető nehéz piaci viszonyokról beszélt. Rendkívül erős a versengés a papírgyártók kö­zött. Az utóbbi másfél-két évben el­ké­pesz­tő árverseny alakult ki a piacon a túl­ka­pacitás miatt. A kilencvenes években a leg­nagyobb papírgyártók igen ambiciózus fel­vásárlási programokat valósítottak meg az akkori növekedési prog­nó­zi­sok­nak meg­felelően, de ezeket később nem iga­zol­ták vissza a papírfelhasználók valós igényei.
A legjelentősebb mennyiséget mindig a nyugat-európai piac vette fel, az ottani eladások nyereségtartalma is elég jó, bár az utóbbi években romlott. Kelet-, Közép- és Dél-Európa országai egyre több papírt igényelnek, de itt az árak profittartalma nem elég magas, és az eladások volumene is alacsony. Nyugat-Európa piacain érdemi növekedés nem várható, Kelet-Európában viszont évről évre átlagosan két szám­je­gyű a forgalomgyarapodás. Románia pél­dául éves szinten még ennél is na­gyobb nö­vekedést produkál (igaz, alacsonyabb bázisról indulva).
A túlkapacitás gyakorlatilag minden papír­faj­tánál érzékelhető. Az irodai papírok te­rü­­letén gyárbezárásokkal és az ezzel együtt já­ró költséghatékonyság-javítással pró­báltak enyhíteni a helyzeten. Nemcsak az M-real, más gyártók is rákényszerültek ar­ra, hogy beszüntessék a kevésbé ha­té­ko­nyan üze­melő egységeikben a terme­lést. Így nap­ja­inkra a piac egyfajta nyugalmi ál­la­potba került. A csoma­go­ló­anya­gok, fo­gyasz­tói kar­tonok piacán is tör­tént válto­zás, belső átalakítások eredményeként az M-real eladta a kecske­méti Petőfi Nyomdát.
A piacot más veszélyek is fenyegetik. A kí­nai papírgyárak modernek, a legjobb gé­pe­ket vásárolták meg. Egyelőre a nagy távolság miatt szállítási, logisztikai problémáik vannak, ma még nem fenyegetik az európai gyártókat, de a helyzet változhat.
Beáta Süleová összegzése szerint a ma­gyar piac ebben a közegben is elég sajáto­san alakul. A lengyel, a szlovák – és újabban a román – nyomdák erős versenyt tá­masz­tanak a hazai nyomdákkal szemben. A magyarországi magazinfogyasztás tény­le­gesen nem csökken, de egyre több kiadó viszi a gyártást külföldre. Az értékesítési ve­zető példaként említette az újabban na­gyon divatos kis formátumú magazino­kat. Ez a formátum nem része a hazai nyom­dák hagyományos termékportfó­lió­já­nak, és ha külföldre kerül a nyomtatása, az a lehetőség is felmerülhet, hogy ha­ma­ro­san a nagyobb méretű magazin is követi a kisebbet, hiszen a nemzetközi tulajdoni hát­terű kiadók egyébként is szeretik egy helyre csoportosítani a gyártást.
Beáta Süleová és Méhész Loránd reméli, hogy ezeket az általános piaci trendeket a magyar nyomdák felismerik, és konszo­li­dá­ciós lépések, valamint befektetések ered­ményeként visszaszerzik megrendelé­sei­ket. Hazánkban 2004 óta csökken a pa­pír­forgalom, nemcsak az M-reálé, hanem a teljes piacé. Ez a tendencia reményeik sze­rint megfordul annak eredményeként, hogy a hazai nyomdaipar megtalálja a ha­té­konyságnövelés forrásait. A befekte­té­sek elmaradása ugyanakkor a nyomdaipar el­sorvadásához vezethet, gondoljunk csak a patinás Kossuth Nyomda szomorú sorsára.
Ami a papírárak közeljövőjét illeti, Méhész Loránd úgy véli, az európai piacok telítetté válása, a túlkapacitások leépítése, az átszervezések, racionalizálások után várhatóan minden gyártó megpróbálja javítani jövedelmezőségét.
A termelés csökkenése miatt a kereslet és a kínálat lassan egyensúlyba kerül, aminek egyik következménye, hogy emelkedhetnek az árak. Az árnövekedés tulajdonképpen már most is érzékelhető, és ese­tenként a szokásosnál hosszabb szállítási idővel lehet papírhoz jutni egyes termékfajták esetében. Egyre ritkábban fordul majd elő, hogy a kereskedők „speciális” árakat, alkalmi engedményeket adnak. Ehelyett átlátható, konzisztens árképzésre lehet számítani a gyártók részéről, ami egyben segíti a hosszú távú tervezést, az árak stabilizálását. Igaz, valamivel magasabb szinten.
Beáta Süleová a különböző papírok áráról konkrét információt egyelőre nem tudott adni, annyit azért jelzett, hogy az emelés mértéke tonnánként 25-30 euró körül alakulhat.
Az M-real egyébként szeptember végén elköltözött. Az új irodák kialakításának, a feladatkörök átszabásának is az a célja, hogy a rendelésfelvétel, az ügyfelek kiszolgálása könnyebb, gördülékenyebb legyen. Ehhez igazították hozzá a szer­vezeti felépítést is, és megszüntették a kettős funkciókat.

Tájékoztató napot tart a Nemzeti Filmintézet

6 órája

Öt filmes hiányszakma képzését támogatja a Nemzeti Filmintézet, a részletekről február 6-án tájékoztató napot tart az intézmény - hangzott el hétfőn az M1 aktuális csatornán.

Magyarországra látogat Jo Nesbø

2020. január 17.

Magyarországra látogat a skandináv krimik világsztárja, Jo Nesbø! Az Animus kiadó által meghívott hírességgel a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 2020. április 24-én találkozhatnak a rajongók.

Megalakult a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete

2020. január 17.

Megalakult a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE). Az elsődlegesen szakmai és érdekvédelmi fórum a dokumentumfilmmel foglalkozó szakemberek képviseletét látja el - írja az MTI.